Uprava i stručne službe

PREDSEDNIK

Prof. dr ČEDOMIR LJUBOJEVIĆ
profesor emeritus
cedomir.ljubojevic@mbs.edu.rs

DIREKTOR

Prof. dr SAŠA JOVANOVIĆ
redovni profesor
sasa.jovanovic@mbs.edu.rs

POMOĆNIK DIREKTORA ZA NASTAVU

Prof. dr MILOŠ DRAGOSAVAC
vanredni profesor
milos.dragosavac@mbs.edu.rs

POMOĆNIK DIREKTORA
ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

Prof. dr NINA MAKSIMOVIĆ SEKULIĆ
vanredni profesor
saradnja@mbs.edu.rs

PREDSEDNIK SAVETA

Prof. dr GORAN DAŠIĆ
redovni profesor
goran.dasic@mbs.edu.rs

RUKOVODILAC KATEDRE
ZA EKONOMIJU I FINANSIJE

Doc. dr MILAN MIHAJLOVIĆ
docent
milan.mihajlovic@mbs.edu.rs

RUKOVODILAC KATEDRE
ZA MENADŽMENT I MARKETING

Prof. dr JELENA LUKIĆ NIKOLIĆ
vanredni profesor
jelena.lukic@mbs.edu.rs

DIREKTOR
CENTRA ZA RAZVOJ PROJEKATA

Prof. dr ALEKSANDAR DEJANOVIĆ
vanredni profesor
aleksandar.dejanovic@mbs.edu.rs

SEKRETAR

BRANKA KOVAČEVIĆ, dipl. pravnik
branka.kovacevic@mbs.edu.rs

OVLAŠĆENO LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA

dr NINA MAKSIMOVIĆ SEKULIĆ
nina.maksimovic@mbs.edu.rs

ŠEF STUDENTSKE SLUŽBE

M.Sc. MIODRAG STANKOVIĆ
miodrag.stankovic@mbs.edu.rs

REFERENT STUDENTSKE SLUŽBE

KNJIGOVODSTVENI SARADNIK

TIJANA DESANČIĆ
tijana.desancic@mbs.edu.rs