office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366            

Uprava i stručne službe

DIREKTOR

dr ČEDOMIR LJUBOJEVIĆ
redovni profesor
cedomir.ljubojevic@mbs.edu.rs

POMOĆNIK DIREKTORA ZA NASTAVU

dr MILOŠ DRAGOSAVAC
docent
milos.dragosavac@mbs.edu.rs

POMOĆNIK DIREKTORA
ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

dr JELENA LUKIĆ
docent
saradnja@mbs.edu.rs

DIREKTOR
CENTRA ZA RAZVOJ PROJEKATA

dr ALEKSANDAR DEJANOVIĆ
docent
aleksandar.dejanovic@mbs.edu.rs

RUKOVODILAC KATEDRE
ZA MENADŽMENT I MARKETING

dr GORAN DAŠIĆ
vanredni profesor
goran.dasic@mbs.edu.rs

RUKOVODILAC KATEDRE
ZA EKONOMIJU I FINANSIJE

dr DRAGAN VUČINIĆ
redovni profesor
dragan.vucinic@mbs.edu.rs

SEKRETAR

BRANKA KOVAČEVIĆ, dipl. prav.
branka.kovacevic@mbs.edu.rs

ŠEF STUDENTSKE SLUŽBE

SNEŽANA RATKOVIĆ
snezana.ratkovic@mbs.edu.rs

LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

M.Sc. ILIJA SUBOTIĆ
ilija.subotic@mbs.edu.rs

SAVETNIK DIREKTORA ZA FINANSIJE

dr MILAN MIHAJLOVIĆ
milan@mbs.edu.rs

BIBLIOTEKAR

MENADŽER ŠKOLE

M.Sc. DENIS BUGAR
denis.bugar@mbs.edu.rs