office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Uprava i stručne službe

DIREKTOR

dr GORDANA LJUBOJEVIĆ
redovni profesor
gordana.ljubojevic@mbs.edu.rs

POMOĆNIK DIREKTORA ZA NASTAVU

dr GORAN DAŠIĆ
vanredni profesor
goran.dasic@mbs.edu.rs

POMOĆNIK DIREKTORA
ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

dr JELENA LUKIĆ NIKOLIĆ
docent
saradnja@mbs.edu.rs

DIREKTOR
CENTRA ZA RAZVOJ PROJEKATA

dr ALEKSANDAR DEJANOVIĆ
vanredni profesor
aleksandar.dejanovic@mbs.edu.rs

RUKOVODILAC KATEDRE
ZA MENADŽMENT I MARKETING

dr GORAN DAŠIĆ
vanredni profesor
goran.dasic@mbs.edu.rs

RUKOVODILAC KATEDRE
ZA EKONOMIJU I FINANSIJE

dr DRAGAN VUČINIĆ
redovni profesor
dragan.vucinic@mbs.edu.rs

SEKRETAR

BRANKA KOVAČEVIĆ, dipl. pravnik
branka.kovacevic@mbs.edu.rs

OVLAŠĆENO LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA

M.Sc. ILIJA SUBOTIĆ
ilija.subotic@mbs.edu.rs

MENADŽER ŠKOLE

M.Sc. DENIS BUGAR
denis.bugar@mbs.edu.rs

ŠEF STUDENTSKE SLUŽBE

M.Sc. MIODRAG STANKOVIĆ
miodrag.stankovic@mbs.edu.rs

REFERENT STUDENTSKE SLUŽBE

ADMINISTRATIVNI SARADNIK

KNJIGOVODSTVENI SARADNIK

TIJANA DESANČIĆ
tijana.desancic@mbs.edu.rs

SAVETNIK DIREKTORA ZA FINANSIJE

dr MILAN MIHAJLOVIĆ
milan.mihajlovic@mbs.edu.rs