office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Visine školarina

NAPOMENA: Svaki student je u mogućnosti da stekne pravo na stipendiju svojim angažovanjem u aktivnostima visoke škole, redovnim pohađanjem predavanja i vežbi, učešćem na sajmovima obrazovanja, učešćem na studentskim takmičenjima itd.

Kompletan cenovnik usluga možete preuzeti na linku u nastavku

Cenovnik usluga (.pdf)

 

Cenovnik - OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Odlukom Saveta Visoke škole modernog biznisa, propisane su sledeće cene studiranja na osnovnim studijama:

Opis Cena
školarina za jednu godinu studija (60 ESP bodova) 1.300,00 evra
cena jednog ESP boda na osnovnim studijama 21,67 evra
odbrana završnog rada 250,00 evra
izdavanje diplome 50,00 evra
izdavanje duplikata diplome i oglašavanje originala nevažećim 50,00 evra
izdavanje diplome na engleskom jeziku 100,00 evra
potvrde, uverenja, overe semestara, literatura,
prijave ispita, korišćenje biblioteke, računara, Interneta
bez naplate
ispis sa studija (nakon izmirenih dospelih obaveza) 1000,00 evra

Cenovnik - MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Odlukom Saveta Visoke škole modernog biznisa, propisane su sledeće cene studiranja na master studijama:

Opis Cena
školarina za jednu godinu studija (60 ESP bodova) 1.500,00 evra
cena jednog ESP boda na master studijama 25,00 evra
odbrana master rada 300,00 evra
izdavanje diplome 50,00 evra
izdavanje duplikata diplome i oglašavanje originala nevažećim 50,00 evra
izdavanje diplome na engleskom jeziku 100,00 evra
potvrde, uverenja, overe semestara, literatura,
prijave ispita, korišćenje biblioteke, računara, Interneta
bez naplate
ispis sa studija (nakon izmirenih dospelih obaveza) 1000,00 evra

Cenovnik ostalih usluga

Opis Cena
nostrifikacija strane diplome
radi nastavka studija na MBS
400,00 evra