office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Iznosi školarina i drugih troškova

Odlukom Saveta Visoke škole modernog biznisa, na sednici održanoj 19.09.2022. godine, propisane su sledeće cene usluga na osnovnim i master studijama:

Cenovnik usluga – OSNOVNE STUDIJECena
školarina za jednu godinu studija (60 ESPB)1500€
cena jednog ESPB na osnovnim studijama*25€
školarina za jednu godinu
studija – strani državljani (60 ESPB)
2000€
overa semestra50€
priznavanje ispita sa druge
visokoškolske ustanove
20€
diferencijalni ispiti (po ispitu)10€
promena ispitivača na predmetu20€
obnova zadnje godine studija300€
uverenje o položenim ispitima50€
overeni plan i program studija50€
odbrana završnog rada250€
izrada diplome50€
naknada za ubrzano izdavanje diplome50€
izrada duplikata diplome50€
izrada diplome na engleskom jeziku100€
ispis sa ustanove
nakon izmirenih troškova školarine
200€
nostrifikacija diplome stečene u
inostranstvu radi nastavka studiranja
400€
* Cena godišnje školarine jednaka je ceni 60 ESPB
Cenovnik usluga – MASTER STUDIJECena
školarina za jednu godinu studija (60 ESPB)1700€
cena jednog ESPB na master studijama*28,33€
školarina za jednu godinu
studija – strani državljani (60 ESPB)
2500€
overa semestra50€
priznavanje ispita sa druge
visokoškolske ustanove
20€
diferencijalni ispiti (po ispitu)10€
promena ispitivača na predmetu20€
obnova zadnje godine studija300€
uverenje o položenim ispitima50€
overeni plan i program studija50€
odbrana master rada300€
izrada diplome50€
naknada za ubrzano izdavanje diplome50€
izrada duplikata diplome50€
izrada diplome na engleskom jeziku100€
ispis sa ustanove
nakon izmirenih troškova školarine
200€
nostrifikacija diplome stečene u
inostranstvu radi nastavka studiranja
400€
* Cena godišnje školarine jednaka je ceni 60 ESPB