office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Visine školarina

Odlukom Saveta Visoke škole modernog biznisa, propisane su sledeće cene studiranja na osnovnim i master studijama:

Redovni troškovi – OSNOVNE STUDIJECena
školarina za jednu godinu studija (60 ESPB)1500€
cena jednog ESPB na osnovnim studijama*25€
potvrde, uverenja, overe semestara, literatura, prijave ispita,
korišćenje biblioteke i ostalih resursa
BESPLATNO
odbrana završnog rada250,00€
izrada diplome50,00€
* Cena godišnje školarine jednaka je ceni 60 ESPB
Redovni troškovi – MASTER STUDIJECena
školarina za jednu godinu studija (60 ESPB)1700€
cena jednog ESPB na master studijama*28,34€
potvrde, uverenja, overe semestara, literatura, prijave ispita,
korišćenje biblioteke i ostalih resursa
BESPLATNO
odbrana master rada300,00€
izrada diplome50,00€
* Cena godišnje školarine jednaka je ceni 60 ESPB
Vanredni troškoviCena
izdavanje duplikata diplome i oglašavanje originala nevažećim50,00€
izrada diplome na engleskom jeziku100,00€
ispis sa studija (nakon izmirenih dospelih obaveza)200,00€