office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Saradnja sa fakultetima

Univerzitet Adriatik
Bar, Crna Gora
www.univerzitetadriatik.com

(Erasmus plus cooperation)

Fakultet za mediteranske poslovne studije
Tivat, Crna Gora
www.fms-tivat.me

(Erasmus plus cooperation)

Fakultet za pomorstvo i turizam
Bar, Crna Gora
pfbar.me

(Erasmus plus cooperation)

Odesa State Agrarian University
Odesa, Ukraine
osau.edu.ua

(Erasmus plus cooperation)

Veleučilište „Marko Marulić“
Knin, Hrvatska
www.veleknin.hr

(Erasmus plus cooperation)

Ledra College
Nicosia, Cyprus
ledra.ac.cy

(Erasmus plus cooperation)

Poslovna škola PAR
Rijeka, Hrvatska
www.par.hr

(Erasmus plus cooperation)

Poslovno veleučilište
Zagreb, Hrvatska
www.pvzg.hr

(Erasmus plus cooperation)

Veleučilište „Lavoslav Ružička“
Vukovar, Hrvatska
www.vevu.hr

(Erasmus plus cooperation)

Faculty of information sciences
Novo Mesto, Slovenija
www.fis.unm.si

(Erasmus plus cooperation)

Univerzitet / Sveučilište „VITEZ“
Travnik, BiH
unvi.edu.ba

Banja Luka College
Banja Luka, BiH
www.blc.edu.ba

Biznis Akademija Smilevski
Skoplje, Makedonija  www.bas.edu.mk

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“
Banja Luka, BiH  www.prometejbl.edu.ba

AVANS Univerzitet primenjenih nauka
Breda, Holandija
www.avans.nl

Institut za ekonomiku poljoprivrede
Beograd, Srbija
www.iep.bg.ac.rs

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
Novi Sad, Srbija
www.fimek.edu.rs

Visoka škola CMS – Centar za multidisciplinarne studije
Tuzla, BiH
cms.edu.ba

Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment
Split, Hrvatska
www.vsikmp.hr

Fakultet za hotelijerstvo
i turizam
Kragujevac, Srbija
www.hit-vb.kg.ac.rs

Madridski otvoreni univerzitet
Madrid, Španija
www.udima.es

School of business and management
Novo Mesto, Slovenija

The Cyprus Institute of Marketing
Nikozija, Kipar
cima.ac.cy

Univerzitet „PARTHENOPE“
Napulj, Italija
www.uniparthenope.it

Fakultet za menadžment
Herceg Novi, Crna Gora
www.fm-hn.com

Fakultet za bezbednost i zaštitu
Banja Luka, BiH
www.fbzbl.net