Publikacije

>> Kako odabrati najbolje studije?

Preuzmite publikaciju

>> Vodič za roditelje budućih studenata

Preuzmite publikaciju

>> Kako doći do sreće?

Nekada filozofi i teolozi, a danas psiholozi i ekonomisti bezuspešno pokušavaju da definišu sreću, njene granice i uslove koji treba da budu zadovoljeni da bismo bili srećni. Devedesetih godina XX veka pojavljuje se i čitava grana psihologije zadužena za objašnjavanje fenomena sreće pod nazivom pozitivna psihologija. Više nego jednostavno pozitivno raspoloženje, sreća je stanje blagostanja i kvalitetnog života: osećanje svrhe i trajnog zadovoljstva. Ipak, ukoliko se malo dublje zamislimo o pitanju dostizanja sreće, vrlo brzo ćemo shvatiti da je osećaj sreće prolazan i najčešće traje veoma kratko. Zbog fenomena koji psiholozi nazivaju hedonističko prilagođavanje, mi se navikavamo na novu prijatnu situaciju, integrišemo je u naše iskustvo i ona gubi svoju inicijalnu privlačnost i zanimljivost.

NAPOMENA

Neophodno je da unesete tačne podatke u donji formular. Nakon uspešno prosleđenog formulara, na Vašu e-mail adresu prosledićemo link putem koga možete preuzeti publikaciju.

  Vaše ime (obavezno)

  E-mail adresa (obavezno)

  >> Angažovanost zaposlenih sa organizacionim ponašanjem i menadžmentom ljudskih resursa

  Autor: dr Jelena Lukić Nikolić
  Godina izdanja: 2021
  Izdavač: Visoka škola modernog biznisa

  Knjiga Angažovanost zaposlenih sa organizacionim ponašanjem i menadžmentom ljudskih resursa daje odgovore na nekoliko ključnih pitanja.

  • Šta je angažovanost zaposlenih?
  • Koje su sličnosti i razlike angažovanosti sa drugim konceptima kao što su posvećenost, zadovoljstvo i građansko ponašanje zaposlenih u organizaciji?
  • Zašto je angažovanost zaposlenih toliko značajna i popularna tema?
  • Odakle treba započeti proces izgradnje angažovanosti zaposlenih?
  • Pomoću kojih pristupa, aktivnosti i metoda se može izgraditi, unaprediti i negovati angažovanost zaposlenih?
  • Na koje načine se može izmeriti i analizirati stepen angažovanosti zaposlenih?
  • Na koji način elementi organizacionog ponašanja utiču na angažovanost zaposlenih?
  • Na koji način menadžment ljudskih resursa utiče na angažovanost zaposlenih?

  Odgovori na navedena pitanja strukturirani su u tri dela knjige.

  Prvi deo knjige posvećen je konceptu angažovanosti zaposlenih: definicijama, vrstama, prednostima, strategijama i modelima za izgradnju i unapređenje angažovanosti, kao i pristupima pomoću kojih se angažovanost može meriti i analizirati.

  Drugi deo knjige posvećen je organizacionom ponašanju i njegovom uticaju na angažovanost zaposlenih.

  Treći deo knjige posvećen je menadžmentu ljudskih resursa i njegovom uticaju na angažovanost zaposlenih.

  NAPOMENA

  Neophodno je da unesete tačne podatke u donji formular. Nakon uspešno prosleđenog formulara, na Vašu e-mail adresu prosledićemo link putem koga možete preuzeti deo publikacije.

   Vaše ime (obavezno)

   E-mail adresa (obavezno)

   >> Zbornik sa druge naučno-stručne konferencije SKEI 2017

   Visoka škola modernog biznisa iz Beograda – Srbija, Sveučilište “Vitez” iz Travnika – Bosna i Hercegovina, Veleučilište „Lavoslav Ružička“ iz Vukovara – Hrvatska i Udruženje ekonomista i menadžera Balkana sa sedištem u Beogradu su organizovali Drugu međunarodnu naučnostručnu studentsku konferenciju o ekonomiji i informatici – SKEI 2017. Tema konferencije je bila: „EKONOMIJA I INFORMATIKA U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA I JAČANJA MEĐUNARODNE SARADNJE“. Konferencija je održana 11. maja 2017. godine u Hotelu Palace i njen cilj je bio da omogući transfer znanja i poslovno umrežavanje za učesnike, među kojima su najznačajniji: studenti, profesori, učesnici iz privrede, različite ustanove i svi drugi zainteresovani subjekti.

   NAPOMENA

   Neophodno je da unesete tačne podatke u donji formular. Nakon uspešno prosleđenog formulara, na Vašu e-mail adresu prosledićemo link putem koga možete preuzeti publikaciju.

    Vaše ime (obavezno)

    E-mail adresa (obavezno)

    >> Kako izbeći stres tokom studiranja?

    Izjava “Pod velikim sam stresom” se sve češće može čuti od komercijalista, računovođa, profesora, menadžera, državnih službenika, poslovnih ljudi, ali i među studentskom populacijom. Alarmantan je broj mladih osoba koje doživljavaju simptome hroničnog stresa i sa njime povezanih psihofizičkih tegoba. Stres sam po sebi nije uvek štetan za čoveka. U malim količinama, on nam može pomoći da telo i um postignu “borbenu gotovost” i da uspešno rešimo neke životne situacije koje zahtevaju koncentraciju, brzinu, preciznost, obavljanje više operacija odjednom (multitasking), kao i da savladamo izazove koji traže ulaganje “poslednjeg atoma snage”. Međutim, kada se stalno nalazimo u režimu stresa, naš um i telo će platiti cenu preopterećenosti.

    NAPOMENA

    Neophodno je da unesete tačne podatke u donji formular. Nakon uspešno prosleđenog formulara, na Vašu e-mail adresu prosledićemo link putem koga možete preuzeti publikaciju.

     Vaše ime (obavezno)

     E-mail adresa (obavezno)

     >> Razumevanje i analiza finansijskih izveštaja

     Naučite kako da zaradite uspešnim ulaganjem kapitala u savremene kompanije. Savladajte osnove analize bilansa kompanija. Publikacija „Razumevanje i analiza finansijskih izveštaja“ je preduzetnički priručnik namenjen svima koji žele da zarade ulaganjem u profitabilne kompanije. On će Vam omogućiti da savladate osnove finansija, finansijskog izveštavanja i finansijske analize. Uz pomoć Priručnika, moći ćete pravilno da „čitate“ finansijske izveštaje i da razvijete zdravu kritičku distancu prema ciframa koje ćete tamo zateći. Na taj način ćete moći da razlikujete uspešne od neuspešnih kompanija, Vaš novac će biti siguran i moći će da se uvećava. Priručnik je namenjen i svima onima koji žele da se upoznaju sa osnovama finansijskog aspekta savremenog poslovanja.

     NAPOMENA

     Neophodno je da unesete tačne podatke u donji formular. Nakon uspešno prosleđenog formulara, na Vašu e-mail adresu prosledićemo link putem koga možete preuzeti publikaciju.

      Vaše ime (obavezno)

      E-mail adresa (obavezno)

      >> Mitovi savremenog poslovanja

      Od roditelja koji vam govore da ne pijete kafu jer će vam porasti rep, preko “ko rano rani, dve sreće grabi”, do toga da visoke doze vitamina C sigurno leče prehladu, mitovi su sveprisutni u popularnoj kulturi i nikada nisu izlazili iz mode. I nema ubedljivih razloga zašto bi bilo drugačije: mitovi su mentalne prečice koje nude jednostavne odgovore na životne probleme. Jedina stvar je sigurna: mitovi su tvrdoglavo uporni jer ih mi držimo u životu. Tekst koji sledi će obraditi nekoliko najčešćih poslovnih mitova koji žive bez valjanog racionalnog razloga. Oni nisu samo dosadni; oni su pogrešni i potencijalno štetni za vašu karijeru. Naše putovanje kroz mitove i njihovo dekonstruisanje počinjemo citatom koji nam govori o snazi mitova i mitskog mišljenјa.

      NAPOMENA

      Neophodno je da unesete tačne podatke u donji formular. Nakon uspešno prosleđenog formulara, na Vašu e-mail adresu prosledićemo link putem koga možete preuzeti publikaciju.

       Vaše ime (obavezno)

       E-mail adresa (obavezno)

       >>Ekonomski aspekti korporativnih bankrotstava i stečajnih procesa 

       Savremeno tržište je postalo kompleksno, sofisticirano i turbulentno. Dinamiku promena osećaju savremena privredna društva, gde su izazovi upravljanja istima sve složeniji – a naročito u domenu upravljanja finansijama. Usled neizvesnosti ekonomskog okruženja i fragilnosti savremenog finansijskog sistema, savremena privredna društva često doživljavaju finansijske probleme, koji ako ne dobiju adekvatan tretman mogu dovesti do nesolventnosti i stečaja. To je naročito izraženo na “tržištima u razvoju” i “zemljama u tranziciji”, gde su izazovi neoliberalizma naročito izraženi, pa se i firme suočavaju sa izuzetno nepovoljnim ekonomskim okruženjem. Autor se prihvatio ambicioznog zadatka da na čitaocima prijemčiv način predstavi tzv. mračnu stranu finansija: kontroverze finansijskih poteškoća, nelikvodnosti, nesolventnosti i stečajnih procesa.

       NAPOMENA

       Neophodno je da unesete tačne podatke u donji formular. Nakon uspešno prosleđenog formulara, na Vašu e-mail adresu prosledićemo link putem koga možete preuzeti publikaciju.

        Vaše ime (obavezno)

        E-mail adresa (obavezno)

        >> Mislite velike misli

        Šta je uspeh? Na to pitanje različiti ljudi daju različite odgovore. Ipak, većina pod uspehom podrazumeva jednostavnu matricu na kojoj je jedna dimenzija količina novca koju imate, a druga je količina sreće u vašem životu. Kada govorimo o “uspešnoj osobi”, mi obično mislimo na nekoga ko ima mnogo novca na svom tekućem računu u banci, nekoga ko je autor više bestselera, ili možda na nekoga ko ima toliku moć da može da upravlja čitavom državom. Pred vama se nalazi zbirka citata preuzetih od dokazanih autoriteta iz oblasti marketinga, preduzetništva, menadžmenta, finansija i poslovnog konsaltinga uopšte. Oni vam mogu pomoći da podignete kvalitet razmišljanja, rešite neke sopstvene dileme i mogu vas prebaciti na “kolosek uspešnih” kada govorimo o savremenom poslovanju i vođenju poslovnih organizacija.

        NAPOMENA

        Neophodno je da unesete tačne podatke u donji formular. Nakon uspešno prosleđenog formulara, na Vašu e-mail adresu prosledićemo link putem koga možete preuzeti publikaciju.

         Vaše ime (obavezno)

         E-mail adresa (obavezno)

         >> Zbornik radova sa studentske konferencije sa međunarodnim učešćem SKEI 2016

         Studentska konferencija sa međunarodnim učešćem SKEI 2016 organizovana je sa ciljem da omogući transfer znanja i poslovni networking za učesnike: studente, profesore, privredu, ustanove i ostale zainteresovane, te prije svega da pruži mogućnost studentima završnih godina studija, kao i diplomiranim studentima, da predstave svoja istraživanja i primenjiva rešenja. Tematske oblasti konferencije obuhvatile su sledeće oblasti: Preduzetništvo, Računovodstvo i revizija, Marketing, Poslovna informatika, Poslovno parvo, Menadžment, Finansije. Partneri konferencije su Visoka škola modernog biznisa, Beograd i Veleučilište „Baltazar“ Zaprešić. Inicijativa za održavanje prve studentske konferencije sa međunarodnim učešćem SKEI 2016 pokrenuta je sa Fakulteta poslovne ekonomije, kojoj se pridružio i Fakultet informacionih tehnologija Sveučilišta „Vitez“.

         NAPOMENA

         Neophodno je da unesete tačne podatke u donji formular. Nakon uspešno prosleđenog formulara, na Vašu e-mail adresu prosledićemo link putem koga možete preuzeti publikaciju.

          Vaše ime (obavezno)

          E-mail adresa (obavezno)