Osnove Java programiranja

DA LI STE SPREMNI ZA KURS KOJI VAM MOŽE PROMENITI ŽIVOT?

DA LI ŽELITE ZANIMLJIVU KARIJERU KOJA ĆE VAM OMOGUĆITI DA DOBRO ZARAĐUJETE I NEPREKIDNO NAPREDUJETE?

Osnove Java programiranja

Posao programera u Srbiji jedan je od najplaćenijih. Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje prosečna plata programera u 2015. godini iznosila je oko 1500e. Početna plata najčešće iznosi oko 500e, a iskusni programeri mogu zaraditi i do 3000e mesečno.

Stručnjaci iz ove oblasti izuzetno su traženi, a nezaposlenost u slučaju ovog zanimanja gotovo da ne postoji! Ne verujete nam? Pokušajte da pretražite radna mesta na najposećenijim sajtovima za zapošljavanje u Srbiji, ukucavanjem reči ,,programer”.  Da li smo vas ubedili?

Posao programera nudi i niz pogodnosti na radnom mestu – fleksibilno radno vreme, plaćene obuke i treninge, plaćena odsustva i drugo.

Za posao programera ne morate imati završen fakultet! Samostalno učenje i praksa pokazali su se kao najvredniji načini sticanja znanja.

Naš cilj je da vam kroz kurs Osnove Java programiranja omogućimo da steknete osnovna znanja i motivaciju za početak karijere u IT sektoru.

Pitate se odakle da počnete?

Java programski jezik je najbolji za početak. Zbog čega?

 • Java je programski jezik se koristi za izradu i razvoj velikog broja aplikacija – sa njim možete programirati gotovo sve – programe, servise, igrice, web stranice, aplikacije za pametne telefone, mp3 plejere i drugo,
 • Java programski jezik je podržan od strane svih operativnih sistema što čini ovaj programski jezik najpopularnijim,
 • Kompletan softver je besplatan,
 • Java je jednostavan i fleksibilan programski jezik i relativno se lako uči,
 • Predznanje vam nije potrebno – dovoljno je da poznajete osnove rada na računaru.

Šta ćete znati nakon završenog kursa?

Po završetku programa:

 • moći ćete da napravite jednostavnu Java aplikaciju,
 • poznavaćete i koristiti Eclipse okruženje,
 • umećete da radite sa promenljivim i operatorima,
 • naučićete da radite sa nizovima i kolekcijama,
 • upoznaćete se sa osnovnim funcijama i algoritmima pretraživanja i sortiranja.

Najvažnije od svega, usvojićete algoritamski način razmišljanja i osnovne koncepte objektnog programiranja!

Naučeno će vam omogućiti da steknete znanja za dalje usavršavanje u oblasti programiranja, kao i da se prijavite na praksu u brojnim IT kompanijama.

Kako izgleda kurs?

Kurs obuhvata 20 časova po 45 minuta.

Gradivom će biti obuhvatiće sledeće teme:

 • Upoznavanje sa Java programskim jezikom i Eclipse okruženjem,
 • Osnove programiranja – tipovi podataka, promenljive, literali, enumeracije, operatori, implicitna i eksplicitna konverzija tipova, kontrola toka programa (if else, switch),
 • Ciklusi i nizovi,
 • Kolekcije,
 • Ulazno-izlazni podsistem,
 • Funkcije,
 • Stringovi,
 • Algoritmi,
 • Rukovanje fajlovima,
 • Osnove objektnog programiranja,
 • Prenos parametara, preklapanje metoda, kontrola pristupa, get/set i toString metode,
 • Veze između klasa, paketi.

Kurs je veoma intenzivan i od vas će zahtevati da pored rada na času odvojite dodatno vreme za učenje, bar dva sata svakoga dana. Svaki čas sastojaće se od teorijskog i praktičnog dela. Praktični rad podrazumeva rad na konkretnim zadacima, odnosno izradu jednostavnih aplikacija. Nakon časa polaznici će dobijati domaće zadatke koje će raditi samostalno, nakon čega će se isti proveravati i detaljno objašnjavati na sledećem času.

Završni test i sertifikat

Nakon zavšenog kursa predviđeno je da polaznici znanje provere na završnom testu koji će obuhvatiti celokupno gradivo kursa.

Sertifikat izdaje Visoka škola modernog biznisa i na njemu će biti naznačen procenat ukupno ostvarenih poena, kao i teme koje su bile obuhvaćene kursom.

Kada i gde će se održavati kurs?

Kurs se realizuje kada se za njega prijavi dovoljan broj polaznika.

Kurs se održava u prostoru u samom centru Beogradu, u Visokoj školi modernog biznisa na adresi Terazije 27/, gde su obezbeđeni svi uslovi za maksimalan učinak polaznika.

Da li vam je potreban računar i instalacija nekog posebnog programa?

Visoka škola modernog biznisa obezbediće svakom polazniku svu neophodnu opremu. Po želji polaznici mogu koristiti sopstveni lap top. Pored računara svaki polaznik će dobiti u elektrnonskoj formi literaturu i materijale potrebne za lakše savladavanje gradiva i ovladavanja veštinom programiranja.

Takođe, omogućićeemo vam i podršku putem e-maila, gde ćete za sve nedoumice i pitanja moći direktno da kontaktirate predavača.

Cena?

Cena kursa iznosi 200 evra po polazniku (dinarskoj vrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate) Iznos treba uplatiti najkasnije 3 dana pre početka kursa na tekući račun Visoke škole modernog biznisa otvoren kod NLB Banke a.d. Beograd br. 310-17302-08.

Postoji mogućnost plaćanja u dve jednake rate, gde bi se jedna rata plaćala pre kursa, a druga nakon 3 nedelje.

Šta nakon kursa?

Nakon kursa možete nastaviti sa edukacijom iz oblasti programiranja i upisati napredni kurs Java programiranja.

Naša preporuka je da svoje obrazovanje nastavite na studijama Menadžmenta u poslovnoj informatici i time nastavite i formalno obrazovanje u IT industriji.

Modul Poslovna informatika omogućiće vam da spoznate ulogu informacionih tehnologija u izazovnim i novim poslovnim modelima u okviru bilo koje kompanije, što će vas učiniti izuzetno traženim stručnjakom. Tokom studija steći ćete sva potrebna znanja o prirodi elektronskog poslovanja i komuniciranja što će vam omogućiti da pomerate granice u poslovanju i pronalazite rešenja u svakoj situaciji.

Programiranje je sastavni deo ovog modula.

ODLUKA JE PRED VAMA. VREME JE  ZA PRVI KORAK!

PRIJAVITE SE!

Vaše prijave možete vršiti na mejlove ilija.subotic@mbs.edu.rs ili kursevi@mbs.edu.rs