Zulassung – Schritt für Schritt

Kako da postaneš student Visoke škole modernog biznisa?

Visoka škola modernog biznisa (MBS) promoviše i nagrađuje kvalitet i zbog toga želi da u svoju nastavu uključi talentovane mlade ljude, koje zanimaju studije fokusirane na biznis. Naša obaveza je da te, kroz modernu i zanimljivu nastavu, kao i dodatne aktivnosti, pripremimo za sve izazove koji te očekuju tokom tvoje buduće karijere.

Šta ti je potrebno za upis na osnovne akademske studije?

Prati ove jednostavne korake:

1) Izaberi željene osnovne studije i >> prijavi se.

2) Dostavi dokumenta potrebna za prijavu na osnovne studije:

 • Prijavni list (dobija se u školi)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Svedočanstva za sve završene razrede srednje škole
 • Diplomu o položenom maturskom ispitu
 • Fotokopiju ili elektronski čitač lične karte, uz original na uvid.

3) Preostaje još da dođeš na prijemni ispit.

VAŽNO: prijemni ispit nije eliminacionog karaktera, već način da utvrdimo tvoje predznanje.
U našim prostorijama, na adresi Terazije 27, IV sprat, prijemni ispit će se održati početkom jula. Potrebno je da poneseš olovku, važeću ličnu kartu ili pasoš. Testiranja se vrše iz sociologije i opšte kulture.

4) Nakon sprovedenog prijemnog ispita, komisija za upis utvrđuje preliminarnu rang listu kandidata.

Rang lista se objavljuje na oglasnoj tabli Škole u roku od 24 časa od završetka prijemnog ispita, i u skladu sa Statutom škole, ukoliko smatraš da si u bilo čemu oštećen tokom prijemnog ispita ili upisnog procesa, imaš pravo da u roku od 24 časa podneseš pisani prigovor direktoru škole. Nakon rešavanja svih eventualnih pristiglih prigovora, direktor utvrđuje jedinstvenu rang listu kandidata, koja je osnov za upis na studije.
Ukoliko se tvoje ime nalazi na konačnom spisku primljenih kandidata, preostaje jedino da dođeš na upis!

Potrebna dokumenta za upis na osnovne studije su:

 • Original ili overene fotokopije svedočanstava i diplome završene srednje škole
 • Original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih
 • 2 fotografije 3.5 – 4.5 cm

Šta ti je potrebno za upis na master akademske studije?

Nakon izvršene >> prijave na master studije, ukoliko imaš diplomu istih ili srodnih osnovnih akademskih studija (oblast ekonomije, biznisa, menadžmenta), svi su uslovi ispunjeni i mesto je tvoje odmah. 

Ukoliko, pak, nemaš diplomu srodnih osnovnih studija, potrebno je onda prethodno da položiš diferencijalne ispite iz predmeta predviđenih Statutom Škole, a koje će u svakom pojedinačnom slučaju utvrditi komisija Škole.

Master studije traju 1 godinu (60 ESP bodova) ili 2 godine (120 ESP bodova).

U oba slučaja, ovo je dokumentacija potrebna za prijavu na master studije:

 • prijavni list (dobija se u školi)
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • diploma (ili uverenje) o završenim osnovnim akademskim studijama
 • fotokopija lične karte.

A ovo su dokumenta koja treba da podneseš za upis na master studije:

 • original ili overena kopija diplome (ili uverenja) o završenim osnovnim akademskim studijama
 • original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih
 • 2 fotografije 3×5 – 4×5 cm
 • Dokaz o uplati prve rate školarine.

Ukoliko su ti potrebne dodatne informacije oko procedure upisa, svakog radnog dana nas možeš kontaktirati na telefone 011/4120 700, 063/353 366.

Uspeh naše škole meri se uspehom naših studenata!