Uvod u HTML/CSS/JavaScript

webdesign-dpc86654229-1200x608

Da li želite zanimljivu karijeru koja će vam omogućiti da dobro zarađujete i neprekidno napredujete?

Posao programera u Srbiji jedan je od najplaćenijih. Stručnjaci iz ove oblasti izuzetno su traženi, a nezaposlenost u slučaju ovog zanimanja gotovo da ne postoji!  Ne verujete nam? Pokušajte da pretražite radna mesta na najposećenijim sajtovima za zapošljavanje u Srbiji, ukucavanjem reči ,,programer”. Da li smo vas ubedili?

Posao programera nudi i niz pogodnosti na radnom mestu –  fleksibilno radno vreme, plaćene obuke i treninge, plaćena odsustva i drugo.

Za posao programera ne morate imati završen fakultet! Samostalno učenje i praksa pokazali su se kao najvredniji načini sticanja znanja.

Naš cilj je da vam kroz kurs Uvod u HTML/CSS/JavaScript omogućimo da steknete osnovna znanja potrebna za izradu Internet prezentacija (tj. sajtova) i na taj način vas motivišemo za nastavak učenja i, nadamo se, početak karijere u IT sektoru.

Pitate se odakle da počnete?

Pored standardnih programskih jezika, kao što su Java ili C, značajan deo IT industrije se bazira na izradi Internet prezentacija, održavanju postojećih sajtova i njihovom proširivanju, optimizovanju i dodavanju novih funkcija (kao npr. internet prodavnica, servisa za četovanje i sl.), za najraznovrsnije kompanije širom sveta. Opštepoznata je činjenica da svaka ozbiljnija kompanija ima svoj zvaničan sajt, kao svojevrsni „prozor u svet”, a taj sajt je potrebno održavati i prilagođavati konkretnim potrebama.

Upravo zato, ali i zbog same lakoće učenja osnova izrade internet rezentacija, smatramo da je najbolje prve programerske korake načiniti u HTML-u, uz nezaobilaznu primenu CSS-a i JavaScript-a. Možda Vam ovi termini sada ne znače puno, ali ćete se vremenom uveriti u njihov značaj. Upravo to je osnova kursa Uvod u HTML/CSS/JavaScript.

Šta ćete znati nakon završenog kursa?

Po završetku programa:

 • moći ćete da napravite jednostrane i višestrane internet stranice;
 • znaćete da obikujete internet stranicu, dodate tekst, slike, video materijale, linkove, dugmad;
 • poznavaćete sam HTML kod i moći ćete brzo da izmenite izgled proizvoljne internet stranice;
 • pomoću CSS-a ćete moći primeniti unapređena podešavanja izgleda elemenata stranice;
 • JavaScript kodom moći ćete da izmenite ponašanje stranice i dodate nove mogućnosti, poput muzičkog plejera;
 • znaćete da, u okviru internet stranice, napravite jednostavan interaktivni deo sa određenom funkcijom (na primer – mali kalkulator, program za preslovljavanje teksta: ćirilica u latinicu i obrnuto, deo za računanje kamata, slanje mejlova i slično);
 • znaćete da primenjujete platformu BootStrap za bržu izradu stranica, na osnovu šablona pojedinih elemenata.

Najvažnije od svega, usvojićete proceduralni način razmišljanja i osnovne koncepte programiranja potrebne za kasniju nadogradnju u nekom „čistom“ programskom jeziku, a biće vam jasan i linearni sistem izgradnje internet stranica.

Naučeno će vam takođe omogućiti nastavak učenja PHP programiranja, danas najmoćnije osnove programiranja sadržaja na internetu. 

Kako izgleda kurs?

Kurs obuhvata ukupno 12 časova od po 45 minuta.

Gradivom će biti obuhvaćeno:

 • upoznavanje sa osnovama  HTML koda i izgradnjom internet stranice
 • upoznavanje sa načinom delovanja CSS stilova i njihova primena elemente stranice
 • početno programiranje funkcija na stranici (izrada dugmadi, pravljenje trepćućuh reklama i slično)
 • naprednije programiranje funkcija (izrada nekih funkcionalnijh elemenata)
 • prezentovanje BootStrap platforme za brže implementiranje naučenih elemenata
 • vežbanje na času.

Nakon časa polaznici će dobijati domaće zadatke, koji će prevashodno služiti za uvežbavanje gradiva sa predavanja.

Završni test i sertifikat

Nakon zavšenog kursa predviđeno je da polaznici znanje provere na završnom testu koji će obuhvatiti celokupno gradivo kursa.

Sam način testiranja će biti utvrđen dogovorom polaznika sa predavačem.

Sertifikat izdaje Centar za razvoj projekata Visoke škole modernog biznisa, i na njemu će biti naznačen procenat ukupno ostvarenih poena, kao i teme koje su bile obuhvaćene kursom.

Gde i kada će se održavati kurs?

Kurs će biti održan u Visokoj školi modernog biznisa, na adresi Terazije 27, gde su obezbeđeni svi uslovi za maksimalan učinak polaznika.

Predavanja će se održavati subotom i eventualno još jednim radnim danom, po dogovoru.

Kurs će početi kada se prijavi dovoljan broj polaznika, o čemu će svi prijavljeni polaznici biti adekvatno obavešteni.

Nakon održanog kursa, termin završnog  testa će biti naknadno određen kako bi polaznicima ostalo dovoljno vremena da se pripreme za polaganje.

Visoka škola modernog biznisa obezbediće svakom polazniku neophodnu tehničku opremu – laptop računar. Po želji, polaznici mogu koristiti sopstvene računare.

Za potrebe ovog kursa, ukoliko koristite privatni računar, preporučuje se da instalirate neki uređivač teksta koji ima mogućnost bojenja naredbi (npr. dosta dobar je Programmer’s Notepad koji se može jednostavno skinuti – na školskim računarima će biti instaliran taj program).

Rezultat (tj. izgled i funkcije internet stranice koju smo isprogramirali) ćemo proveravati u nekom pretraživaču – poput Interenet Explorer-a, Firefox-a, Chrome-a, Opere i sl.

Svaki polaznik će dobiti u elektronskoj formi literaturu i materijale  potrebne za lakše savladavanje gradiva i ovladavanje veštinom izrade stranica.

Takođe, omogućićemo Vam i podršku putem e-maila, gde ćete za sve nedoumice i pitanja  moći direktno kontaktirati predavača.

Mogućnost kontaktiranja predavača svakako postoji i nakon završetka našeg kursa, kada ćete verovatno pokušati samostalno proširiti stečena znanja, a upravo to i jeste jedan od glavnih zadataka nastavnog procesa – dobijanje i negovanje motivacije za dalje napredovanje i učenje.

Cena?

Cena ovog kursa je 100 eura, u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate.

Uplata se vrši odjednom, pri upisu kursa, ili u dve jednake rate (po 50 eura), prva pri početku kursa a druga pre polaganja završnog ispita za sertifikat.

Uplate je potrebno vršiti na žiro račun Visoke škole modernog biznisa, otvoren kod NLB Banke, broj 310-17302-08, ili na račun u Alpha Banci, broj 180-1271210039183-76.

Primarni cilj jeste da vas kvalitetno obučimo i podržimo u izboru budućeg zanimanja, a ukoliko se odlučite da to bude baš programiranje – dobrodošli ste i na sledeće, naprednije kurseve programiranja koje ćemo organizovati u drugom delu prvog semestra i na početku sledećeg.

Šta nakon kursa?

Nakon kursa možete nastaviti sa edukacijom iz oblasti programiranja i, kao što smo spomenuli, upisati naše naprednije kurseve Java programiranja.

Preporučujemo Vam da svoje obrazovanje nastavite na studijama Menadžmenta u poslovnoj informatici i time nastavite i formalno obrazovanje u IT industriji.

Modul Poslovna informatika omogućiće Vam da spoznate ulogu informacionih tehnologija u izazovnim i novim poslovnim modelima u okviru bilo koje kompanije, što će Vas učiniti traženim stručnjakom.

Tokom studija steći ćete sva potrebna znanja o prirodi elektronskog poslovanja i komuniciranja što će vam omogućiti da pomerate granice u poslovanju i pronalazite rešenja u svakoj situaciji.

Programiranje je sastavni deo ovog modula.

ODLUKA JE PRED VAMA. VREME JE  ZA PRVI KORAK! PRIJAVITE SE!

Broj prijava je ograničen na 20 polaznika (radi optimalnog načina rada).

Kontakt osoba: Ilija Subotić, broj telefona 060/046-1250

Prijava na mail: ilija.subotic@mbs.edu.rs ili office@mbs.edu.rs