office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Opšti akti

U nastavku možete preuzeti pojedine opšte akte Visoke škole modernog biznisa.

Statut - prečišćeni tekst

Informator o radu (ažuriran: januar 2020.)

Pravilnik o načinu i postupku izrade i odbrane završnog rada na osnovnim i master akademskim studijama

Pravilnik o standardima i postupcima

Strategija obezbeđenja kvaliteta

Izveštaj o samovrednovanju

Pravilnik osnovnih i master akademskih studija

Pravilnik o prijemnom ispitu

Pravilnik o samovrednovanju

Pravilnik o obradi i zaštiti podataka o ličnosti u Visokoj školi modernog biznisa

Rešenje o imenovanju lica za zaštitu podataka o ličnosti

Data protection
We, Visoka škola modernog biznisa (educational institution) (Registered business address: Serbia), process personal data for the operation of this website only to the extent technically necessary. All details in our privacy policy.
Data protection
We, Visoka škola modernog biznisa (educational institution) (Registered business address: Serbia), process personal data for the operation of this website only to the extent technically necessary. All details in our privacy policy.