office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366            

Opšti akti

U nastavku možete preuzeti pojedine opšte akte Visoke škole modernog biznisa.

Statut - prečišćeni tekst

Informator o radu

Pravilnik o načinu i postupku izrade i odbrane završnog rada na osnovnim i master akademskim studijama

Pravilnik o standardima i postupcima

Izveštaj o samovrednovanju

Pravilnik osnovnih i master akademskih studija

Pravilnik o prijemnom ispitu

Pravilnik o samovrednovanju

Strategija obezbeđenja kvaliteta