master
master

MBS je kreirao inovativne master studije menadžmenta u uslužnom biznisu kao odgovor na izrazito povećanu potražnju za efikasnim menadžerima usluga kako na domaćem, tako i na svetskom tržištu.

Kroz MBS-ov master program, upoznaćeš se sa različitim aspektima i modelima savremenog vođenja usluga. Stećićeš veštine koje će ti omogućiti da se lako prilagođavaš dinamičnim tržišnim promenama. Master program ti nudi najaktuelnija znanja iz oblasti menadžmenta, marketinga, korporativne uprave, finansija i elektronskog poslovanja.

Veštine koje ćeš steći:

Razumevanje tržišta

Razumevanje i predviđanje ponašanja potrošača u modernoj uslužnoj ekonomiji

Komunikacija

Primenjivanje modernih principa menadžmenta ljudskih resursa

Organizacione sposobnosti

Planiranje, koordinacija i kontrola međunarodnih poslovnih procesa

Digitalizacija

Aktivno korišćenje informacionih tehnologija za kreiranje izvrsnih usluga u koraku sa promenljivim potrebama potrošača

Učenje tokom master studija Menadžment u uslužnom biznisu bazirano je na mentorskom radu i odvija se u malim grupama. Predavanja su interaktivna i nude stručne vežbe, realne primere iz prakse i analize stvarnih slučajeva, čime stičeš neophodno praktično znanje i razvijaš se u vrhunskog menadžera.

U centru si ti! Profesori su ti neposredno dostupni za sva pitanja i pomoć – uživo, putem mejla ili Teams platforme.

Plan i program master studija

Prva godina

Šifra Naziv predmeta Semestar Broj ESPB
MBD101 Metodologija naučno-istraživačkog rada 1 8
MBD102 Strategijski marketing i menadžment usluga 1 8
MBD103 Upravljanje ljudskim resursima u uslugama 1 7
MBD106 Liderstvo 2 8
MBD107 Korporativne finansije 2 7
  Izborni blok 1    
MBD104 Poslovni engleski jezik 1 1 7
MBD105 Poslovni nemački jezik 1 1 7
  Izborni blok 2    
MBD108 Poslovni engleski jezik 2 2 7
MBD109 Poslovni nemački jezik 2 2 7
  Izborni blok 3    
MBD110 Korporativno upravljanje i
korporativna društvena odgovornost
2 8
MBD111 Korporativna bezbednost 2 8

Druga godina

Šifra Naziv predmeta Semestar Broj ESPB
MBD201 Konkurentnost i kvalitet usluga 1 8
MBD202 Menadžment inovacija u uslugama 1 8
MBDSIR Studijsko-istraživački rad 2 10
MBDZMR Master rad 2 20
  Izborni blok 1    
MBD203 Menadžment u saobraćaju 1 7
MBD204 Turizam i održivi razvoj 1 7
  Izborni blok 2    
MBD205 Menadžment i marketing u sportu 1 7
MBD206 Ekspertski sistemi u poslovnom odlučivanju 1 7

Trajanje master studija zavisi od tvog prethodnog školovanja! Ukoliko si završio/la trogodišnje akademske studije, master program na MBS-u traje dve godine. Ukoliko si završio/la četvorogodišnje osnovne akademske studije, program će trajati jednu godinu uz mogućnost dodele do 2 diferencijalna ispita.

Popuni prijavni formular!

Za više informacija pozovi nas na +381 63 353 366

  Ime i prezime

  Broj telefona

  E-mail adresa

  Mesto prebivališta/boravišta

  Prethodno završen fakultet/visoka škola

  Broj stečenih ESPB

  Kako ste saznali za nas?