office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Menadžment u uslužnom biznisu

Osnovne informacije

– Trajanje studija: 2 godine
(4 semestra)
– Broj ESPB: 120
– Zvanje: Master menadžer

Prijavi se

U cenu školarine uključeni:

– materijali u elektronskom formatu
– BESPLATNI kursevi
– korišćenje velikog sadržaja biblioteke
– praksa u kompanijama
– učešće na različitim projektima

Svetska ekonomija = usluge. Preko 70% kompanija i organizacija širom sveta svoje poslovanje bazira upravo na uslugama. Jer usluge generišu najveći profit. Samim tim, direktni su „krivci“ za uspeh/neuspeh dobrog pozicioniranja kompanije na tržištu.

Visoka škola modernog biznisa (MBS) kreirala je inovativane master studije menadžmenta u uslužnom biznisu, kako bi odgovorila na izrazito povećanu tražnju na domaćem i svetskom tržištu za efikasnim menadžerima usluga.

Inoviraj svoje znanje – stekni jedinstvene veštine upravljanja uslugama.

Kroz master akademske studije menadžment u uslužnom biznisu upoznaćeš se i razumeti različite aspekte i modele savremenog vođenja usluga. Danas – znanje dominira, informacije vladaju, tradicionalan način poslovanja odlazi u istoriju. Ko se ne prilagodi vrlo dinamičnim tržišnim promenama – nestaje u vidu magle. To važi podjednako i za kompanije i za njene menadžere.

Zato ti ovaj program nudi najaktuelnija znanja iz oblasti menadžmenta, marketinga, korporativne uprave, finansija i elektronskog poslovanja, koja će ti omogućiti da postaneš vrhunski menadžer usluga.

Pomeraj planine globalnog tržišta! Uspešno upravljaj najzahtevnijim sektorom poslovanja

Nakon završenih master akademskih studija menadžmenta usluga ti ćeš sa lakoćom moći da:

 • razumeš i predvidiš ponašanje potrošača u modernoj uslužnoj ekonomiji
 • primenjuješ moderne principe menadžmenta ljudskih resursa u uslugama
 • planiraš, organizuješ, vodiš i kontrolišeš međunarodne poslovne procese
 • praktikuješ menadžment u okviru različitih uslužnih organizacija: saobraćajnih, turističkih, finansijskih, obrazovnih, istraživačkih, sportskih…
 • primeniš strategije elektronskog poslovanja u uslužnom biznisu
 • analiziraš uslužne procese i sisteme i brzo uočiš sve izazove globalnog upravljanja uslugama
 • aktivno koristiš informacione tehnologije za kreiranje izvrsnih usluga i vrednosti za potrošače
 • postigneš konkurentsku prednost kompanije, kroz razvoj jakih poslovnih strategija.
Struktura master programa menadžment uslužnog biznisa

Prva godina

Obavezni predmeti:

Metodologija naučno-istraživačkog rada
Strategijski marketing i menadžment u uslugama
Upravljanje ljudskum resursima u uslugama
Liderstvo
Korporativne finansije

Izborni predmet 1:

Poslovni engleski jezik 1
Poslovni nemački jezik 1

Izborni predmet 2:

Poslovni engleski jezik 2
Poslovni nemački jezik 2

Izborni predmet 3:

Korporativno upravljanje i korporativna društvena odgovornost
Korporativna bezbednost

Druga godina

Obavezni predmeti:

Konkurentnost i kvalitet u uslugama
Menadžment inovacija u uslugama

Izborni predmet 4:

Menadžment u saobraćaju
Turizam i održivi razvoj

Izborni predmet 5:

Menadžment i marketing u sportu
Ekspertski sistemi u poslovnom odlučivanju

Upravljanje biznisom u sektoru usluga – izazovan, dinamičan i odlično plaćen posao

Svrha master programa menadžment uslužnog biznisa je sticanje veštine koje će ti omogućiti da radiš u širokom spektru delatnosti i da razumeš jezik biznisa, tehnologije i društvenih promena.

Moći ćeš da se zaposliš u najrazličitijim preduzećima:

 • sektoru malih i srednjih preduzeća,
 • organima javne uprave i državnim organima, kako na lokalnom tako i na republičkom nivou,
 • finansijskim institucijama,
 • saobraćajnim, turističkim, trgovinskim i sportskim organizacijama,
 • istraživačkim i obrazovnim ustanovama.

Kako bi osigurali tvoj budući kvalitetan rad i brzo uklapanje u tim kompanije, omogućili smo ti stručnu praksu tokom studija u istaknutim domaćim kompanijama, ali i sticanje dodatnih znanja i veština kroz BESPLATNO pohađanje kurseva.

Došlo je tvojih 5 minuta! Prijavi se

I ove školske godine upisujemo studente na master studije menadžmenta uslužnog biznisa.

Poznati smo po garanciji visokog nivoa kvaliteta nastave i zato su naše diplome priznate svuda u Evropi. I ti možeš lako postati deo menadžerske elite, bez velikog finansijskog opterećenja.

Pozovi 011/4120 700, 063/353 366 svakog radnog dana ili jednostavno popuni PRIJAVNI FORMULAR u nastavku.

  Ime i prezime

  Broj telefona

  E-mail adresa

  Prethodno završen fakultet

  Broj stečenih ESPB

  Kako ste saznali za nas?