office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Prelazak sa drugih fakulteta

Nezadovoljni ste studijama ili ste ih napustili?
Aktivirajte se na Visokoj školi modernog biznisa i obučite se za najtraženija i najplaćenija zanimanja

Proveli ste neko vreme studirajući, ali se niste “pronašli” na visokoj školi ili fakultetu gde studirate?

Shvatili ste da oni ne nude perspektivna, atraktivna i dobro plaćena  zanimanja, koja će pomoći da se dobro pozicionirate na tržištu rada i izgradite karijeru. 

Možda ste studirali pre više godina, ali su Vas životne okolnosti prisilile da napustite studije, a sada planirate da se aktivirate u tom pogledu? Potrebni su Vam savremeni studijski programi i profesori koji će novim metodama učenja probuditi želju za daljim školovanjem i sticanjem teorijskih i praktičnih znanja.

Ako je nešto od navedenog tačno, onda je Visoka škola modernog biznisa idealno mesto za Vas!

 

Tri osnovna razloga za odabir Visoke škole modernog biznisa su:

1. Visoka škola modernog biznisa Vas priprema za visoko plaćene poslove. Programiranje i konsultantske delatnosti, reklamiranje i istraživanje tržišta, menadžer poslovne grupacije i finansijski konsultant su najplaćenija zanimanja.

2. Visoka škola modernog biznisa nudi specijalizovane kurseve, učešće na projektima i poslovnu praksu koji će Vam olakšati zaposlenje. Ona je osnovala >> Centar za razvoj projekata koji studentima nudi mogućnost da steknu praktična znanja i da ih primene na poslovnoj praksi ili u izradi projekata koje Visoka škola modernog biznisa radi za domaće i strane kompanije, lokalne samouprave,. Takođe, njen osnivač je Digifaktum akademija iz Beča, što omogućava našim studentima da imaju mogućnost da nastave školovanje ili da pronađu posao u inostranstvu.  

Ima dobru saradnju sa agencijom >> Digipuls, gde studenti mogu da steknu praksu i zaposlenje iz oblasti marketinga na društvenim mrežama, video produkcije, izdavaštva i digitalne štampe, poslovnog konsaltinga, organizovanja događaja i sl.  
 

3. Visoka škola modernog biznisa nudi fleksibilno vreme studiranja i online nastavne materijale koje možete koristiti kada i gde Vam odgovara. Studiranje na Visokoj školi modernog biznisa omogućava praktično samostalno kreiranje svojih poslovnih studija, u skladu sa individualnim potrebama i obavezama. Predavanja i vežbe se prilagođavaju obavezama studenata, a online nastavni materijali omogućavaju fleksibilnost u učenju.

Zbog toga, sve što treba da uradite je da se upišete, a obuku prepustite nama.

Ono što bismo želeli posebno da Vam naglasimo, jeste da ne naplaćujemo priznavanje ispita položenih na drugim visokoškolskim ustanovama u procesu prelaska na Visoku školu modernog biznisa.

>> Ovde se informišite o osnovnim akademskim studijama

>> ovde o master akademskim studijama

>> ovde pronađite sve o načinu upisa i potrebnoj dokumentaciji.

Za više informacija o upisu pozovite 011/4120 700 ili 063/353 366 ili jednostavno popunite odgovarajući >> PRIJAVNI FORMULAR.