marketing menadzment
marketing menadzment

Studije marketing menadžmenta – za one koji prave dobre izbore

Studije marketing menadžmenta pripremiće te za karijeru u bilo kojoj grani marketinške delatnosti, od brendiranja usluga i delatnosti, preko internet marketinga, do ostvarivanja komunikacije između klijenta i tržišta. Kao marketing menadžer, moći ćeš da se zaposliš u industriji, državnim institucijama, nevladinim oganizacijama, marketinškim agencijama, ili multinacionalnim kompanijama – kako u Srbiji, tako i u svetu.

Tokom studija marketing menadžmenta usvojićeš znanja i veštine koje će ti omogućiti:

 • stručnost u istraživanju tržišta
 • kreiranje novih proizvoda i usluga za potrošače
 • osmišljavanje promotivnih poruka i slogana
 • uspešno plasiranje proizvoda na domaće ili strano tržište
 • uspešno brendiranje
 • vođenje internet kampanja

Učenje tokom studija marketing menadžmenta bazirano je na mentorskom radu i odvija se u malim grupama. Predavanja su interaktivna i nude stručne vežbe, realne primere iz prakse i analize stvarnih slučajeva, čime stičeš neophodno praktično znanje i razvijaš se u vrhunskog menadžera.

U centru si ti! Profesori su ti neposredno dostupni za sva pitanja i pomoć – uživo, putem mejla ili Teams platforme. 

Studenti se na trećoj godini opredeljuju za jedan od četiri ponuđena modula. Moduli predstavljaju užu specijalizaciju na osnovu ličnog interesovanja studenata.

Plan i program studija marketing menadžmenta

Prva godina

Šifra Naziv predmeta Semestar Broj ESPB
MB101 Uvod u ekonomiju 1 7
MB102 Principi menadžmenta 1 9
MB103 Menadžersko računovodstvo 1 8
MB104 Engleski jezik 1 1 6
MB105 Poslovno pravo 2 7
MB106 Principi marketinga 2 9
MB107 Engleski jezik 2 2 6
  Izborni blok    
MB108 Okruženje EU (izborni) 2 8
MB109 Preduzetnička ekonomija (izborni) 2 8

Druga godina

Šifra Naziv predmeta Semestar Broj ESPB
MB201 Finansijski menadžment 1 9
MB202 Kvantitativne metode u biznisu 1 7
MB203 Engleski jezik 3 1 6
MB206 Poslovna informatika 2 7
MB207 Poslovna statistika 2 8
MB208 Engleski jezik 4 2 6
  Izborni blok 1    
MB204 Menadžment u javnom sektoru (izborni) 1 8
MB205 Menadžment kvalitetom (izborni) 1 8
  Izborni blok 2    
MB209 Upravljanje investicijama (izborni) 2 9
MB210 Organizaciono ponašanje (izborni) 2 9

Treća godina

Šifra Naziv predmeta Broj ESPB
MB301 Strategijski menadžment 8
MB302 Menadžment i marketing usluga 7
MB303A Marketing istraživanje 8
MB304A Marketing menadžment (izborni) 7
MB305A Digitalni mediji u marketingu (izborni) 7
MB306A Ponašanje potrošača 8
MB307A Integrisane marketing komunikacije 7
MB308A Reputacija i upravljanje odnosima (izborni) 8
MB309A Međunarodni biznis (izborni) 8
MBZR Završni rad 7

Sa diplomom menadžera koji se specijalizovao za marketing, moći ćeš da obavljaš širok spektar pozicija:

Marketing stručnjak
Istraživač tržišta
Social media menadžer
Menadžer za odnose sa javnošću/PR menadžer
Brend menadžer
Menadžer u kulturi i medijima
Komjuniti menadžer
Konsultant za razvoj novih proizvoda i usluga
Marketing menadžer

Marketinški savetnik
Stručnjak za oglašavanje
Stručnjak za odnose s javnošću
Stručnjak za prodaju
Advertajzing menadžer
Analitičar tržišta
Konsultant za marketing
Specijalista za digitalni marketing
Media menadžer
i tako dalje…

Marketing stručnjak
Istraživač tržišta
Social media menadžer
Menadžer za odnose sa javnošću/PR menadžer
Brend menadžer
Menadžer u kulturi i medijima
Komjuniti menadžer
Konsultant za razvoj novih proizvoda i usluga
Marketing menadžer
Marketinški savetnik
Stručnjak za oglašavanje
Stručnjak za odnose s javnošću
Stručnjak za prodaju
Advertajzing menadžer
Analitičar tržišta
Konsultant za marketing
Specijalista za digitalni marketing
Media menadžer
i tako dalje…

POPUNI PRIJAVNI FORMULAR!
Za više informacija pozovi nas na +381 63 353 366

  Ime i prezime

  Broj telefona

  E-mail adresa

  Mesto prebivališta/boravišta

  Kako ste saznali za nas?