office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Obezbeđenje kvaliteta

U nastavku možete preuzeti opšte akte Visoke škole modernog biznisa koji se odnose na obezbeđenje kvaliteta nastavnog procesa.

Pravilnik o načinu i postupku izrade i odbrane završnog rada na osnovnim i master akademskim studijama

Pravilnik o standardima i postupcima

Strategija obezbeđenja kvaliteta

Izveštaj o samovrednovanju

Pravilnik o načinu i postupku izbora u zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika

Pravilnik osnovnih i master akademskih studija

Pravilnik o prijemnom ispitu

Pravilnik o samovrednovanju

Kodeks o akademskom integritetu i profesionalnoj etici