Obezbeđenje kvaliteta

U nastavku možete preuzeti opšte akte Visoke škole modernog biznisa koji se odnose na obezbeđenje kvaliteta nastavnog procesa.

Pravilnik o načinu i postupku izrade i odbrane završnog rada na osnovnim i master akademskim studijama

Pravilnik o standardima i postupcima

Izveštaj o samovrednovanju ustanove

Izveštaj o samovrednovanju - osnovne akademske studije

Izveštaj o samovrednovanju - master akademske studije

Plan rada ustanove za školsku 2021/2022. godinu

Izveštaj o radu ustanove za školsku 2020/2021. godinu

Strategija obezbeđenja kvaliteta

Pravila osnovnih i master akademskih studija

Pravilnik o prijemnom ispitu

Pravilnik o samovrednovanju

Kodeks o akademskom integritetu i profesionalnoj etici

Pravilnik o načinu i postupku izbora u zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika

Finansije

Finansijski izveštaji za period 2018 - 2021

Finansijski plan za period 2021 - 2024