Microsoft Office i Hot Potatoes u nastavi

Cilj navedenog kursa je da osposobi prvenstveno nastavnike u školama, ali i sve zainteresovane, za rad u Microsoft Office paketu. Akcenat jeste na korišćenju programa Office Word, Excel i Power Point, dok je za poslednji deo kursa predviđen rad u programu za elektronsku poštu, kao i u programu Hot Potatoes, koji je besplatan i služi za pravljenje testova i ukrštenica koji mogu korisno poslužiti učenicima za proveru sopstvenog znanja, ali i za formalno ocenjivanje, ukoliko uslovi u školi dozvoljavanju korišćenje računara u nastavi.

Šta ćete znati nakon završenog kursa? 

Po završetku programa:

  • moći ćete ugodno da koristite Microsoft Office Word (verzija 2007), Office Excel i Office PowerPoint, čime ćete biti u mogućnosti da iskoristite tehnološke prednosti upotrebe računara u nastavnom procesu – jednostavnije vođenje pedagoških evidencija, računanje postignuća učenika, izrada pismenih zadataka i testova, materijala/prezentacija za nastavu, pisanje priručnih materijala za nastavu (u vidu npr. skripti ili čak knjiga);
  • znaćete da koristite program Mozilla Thunderbird za elektronsku poštu, čime će se pojednostaviti slanje nastavnih materijala učenicima, omogućiti vaša elektronska veza sa drugim nastavnicima, ali i svima drugima koji koriste internet;
  • bićete obučeni da koristite program Hot Potatoes namenjen prevashodno nastavnicima za izradu testova za provere znanja.

Dodatno, rad na računaru će vam, kako vreme odmiče, postati sve ugodniji i brže ćete se snalaziti u radnom okruženju, te ćete biti spremni i za nadogradnje veština korišćenja računara.

Sertifikat

Nakon zavšenog kursa predviđeno je da polaznici dobiju sertifikat kojim se potvrđuje pređeni program.

Sertifikat izdaje Visoka škola modernog biznisa, i na njemu će biti naznačene teme koje su bile obuhvaćene kursom.

Kako izgleda kurs?

Kurs obuhvata ukupno 10 časova od standardnih 45 minuta.

Gradivom će biti obuhvaćeno:

  • upoznavanje sa osnovama Office paketa – prvenstveno Word-a, Excel-a i Power Point-a;
  • praktičan rad na izradi teksta u Word-u 2007, sa dodatnim elementima – matematičke formule, posebno oblikovan tekst, grafikoni, okviri za tekst itd.
  • praktična izrada tabela u Excel-u, sa oblikovanjima i formulama potrebnim za korišćenje od strane nastavnika;
  • izrada prezentacija u Power Point-u, sa standardnim oblikovanjima – uređenje prelaza između slajdova, dodavanje zvučnih efekata, slika, uređenje pozadina…
  • osnove korišćenja programa Mozilla Thunderbird za elektronsku poštu;
  • osnove rada u programu Hot Potatoes, namenjenog nastavnicima za izradu interaktivnih testova i ukrštenica koji se mogu koristiti za uvežbavanje gradiva ili kontrolu postignuća učenika, preko računara.

Biće obezbeđeni i određeni neobavezni domaći zadaci, radi samostalnog uvežbavanja pređenog sadržaja.

Gde će se održavati kurs?

Kurs će biti održan u Visokoj školi modernog biznisa, na adresi Terazije 27, gde su obezbeđeni svi uslovi za maksimalan učinak polaznika. Visoka škola modernog biznisa obezbediće svakom polazniku neophodnu tehničku opremu – laptop računar. Po želji polaznici mogu koristiti sopstvene računare.

Za potrebe ovog kursa nije potrebna nikakva instalacija posebnog programa i slična podešavanja.

Takođe postoji mogućnost održavanja kursa u prostorijama naručioca, a predavanja će se održavati u skladu sa dogovorom predavača i polaznika.

Takođe, omogućićemo vam i podršku putem e-maila, gde ćete za sve nedoumice i pitanja moći  direktno da kontaktirate predavača.

ODLUKA JE PRED VAMA. VREME JE  ZA PRVI KORAK! PRIJAVITE SE!

Broj prijava je ograničen na 20 polaznika (radi optimalnog načina rada).

Visoka škola modernog biznisa

Terazije 27, IV sprat
11000 Beograd
Telefon: +381 11 4120-700
Fax: +381 11 4120-701
E-mail: office@mbs.edu.rs