Centar za karijerno vođenje

Centar za karijerno vođenje ima za cilj da pruža kontinuiranu podršku studentima MBS-a u pogledu razvoja karijere, nastavka obrazovanja i zapošljavanja.

Centar za karijerno vođenje ima dva primarna zadatka:

  1. da uspostavi bazu podataka sa biografijama redovnih i svršenih studenata Visoke škole modernog biznisa, kako bi im shodno njihovom obrazovanju i afinitetima, olakšao i ubrzao pronalazak adekvatnog zaposlenja ili stručne prakse.
  2. da pomogne poslovnim subjektima da pronađu kvalietne i kompetentne kandidate za otvorene radne pozicije.
Centar za karijerno vođenje
.

Primarne aktivnosti Centra za karijerno vođenje i savetovanje Visoke škole modernog biznisa su:

  1. Informisanje o mogućnostima sticanja radnog iskustva tokom studiranja – kroz stručnu praksu, volontiranje i učešće na projektima
  2. Podrška daljem školovanju i usavršavanju, pohađanjem kurseva, obuka, radionica, treninga…
  3. Pomoć u pisanju radne biografije i pripreme za razgovor sa poslodavcem
  4. Saradnja sa poslodavcima i organizovanje prezentacija kompanija
  5. Informisanje u pogledu slobodnih radnih mesta i mogućnosti za praksu u zemlji i inostranstvu.

 Pošaljite svoj CV ili pitanje na karijera@mbs.edu.rs.