Intervju sa prof. dr Aleksandrom Dejanovićem: Limitless i Visoka škola modernog biznisa – Partnerstvo za podsticaj ruralnog turizma Vučja i Kratova

Destinacije ruralnog turizma poput Vučja i Kratova imaju veliki potencijal za razvoj. Udruženje Limitless i tim stručnjaka sa Visoke škole modernog biznisa iz Beograda zajedno su se upustili u novi projekat. Potpisali su ugovor o saradnji koji ima za cilj da podstakne ruralni turizam. Razgovarali smo sa profesorom Aleksandrom Dejanovićem, koji je sa nama podelio svoje viđenje ove saradnje. Otkrio nam je da brend strategije predstavljaju ključ za oživljavanje identiteta ovih mesta i privlačenje novih turista. Profesor je predstavio konkretne primere aktivnosti koje će poboljšati atraktivnost i dostupnost ovih destinacija (edukacija mladih o ruralnom turizmu i brendiranju, promocije, starih zanata, zdravog načina života…)

Razgovor o brendiranju ruralnih područja nameće nekoliko važnih pitanja:

  1. Zašto je potpisivanje ugovora o saradnji između Udruženja Limitless i Visoke škole modernog biznisa, Beograd, od velike važnosti za projekat IPA II Cross-Border Cooperation Programme Serbia – North Macedonia?

Potpisivanje ovog ugovora predstavlja ključni korak ka ostvarivanju ciljeva projekta IPA II Cross-Border Cooperation Programme Serbia – North Macedonia. Udruženje Limitless i Visoka škola modernog biznisa, Beograd, zajednički će raditi na unapređenju ruralnog turizma, pružajući novu perspektivu mobilnosti mladih. Ova saradnja omogućava definisanje brend strategija za destinacije Vučje u Republici Srbiji i Kratovo u Republici Severna Makedonija, doprinoseći razvoju ovih lokacija kao atraktivnih destinacija za ruralni turizam.

  1. Kako će brend strategije za Vučje i Kratovo doprineti razvoju ovih destinacija?
  • Brend strategije će imati ključnu ulogu u povećanju atraktivnosti i “vidljivosti” Vučja i Kratova na tržištu lokacija. Definisanje misije, vizije, ključnih vrednosti, brenda,  vizuelnih konstanti, slogana, pozicije na tržištu lokacija i ličnosti brenda omogućiće ovim destinacijama da postanu prepoznatljive i privlačne za mladu generaciju, otvarajući nove mogućnosti za razvoj ruralnog turizma.
  1. Kako je koncipirana brend strategija za Vučje, i koji su ključni elementi obuhvaćeni ovim planom?
  • Brend strategija za Vučje obuhvata opšte podatke o mestu (geografski položaj, klima, hidrografija, istorija, demografski podaci, privredni potencijali) prikupljene tokom preliminarnog istraživanja. Osim toga, strategija uključuje rezultate terenskog istraživanja Visoke škole modernog biznisa, Beograd, definiciju ključnih elemenata brenda (misija, vizija, vrednosti, vizuelne konstante, slogani), pozicioniranje, određivanje ličnosti brenda i postavljanje brend arhitekture.
  1. Kako će se preporuke za realizaciju brend strategije i pravila za korišćenje vizuelnog identiteta brenda sprovesti u stvarnom životu?
  • Realizacija brend strategije za Vučje zahteva konkretan plan aktivnosti koji će pretvoriti smernice i ciljeve u stvaran život. Prateći preporuke za realizaciju i pravila za korišćenje vizuelnog identiteta brenda, projektni tim će implementirati plan koji obezbeđuje usklađenost sa definisanim strategijama, čime će se postići stvarna transformacija i unapređenje destinacije.
  1. Kako se istorija i tradicija Opštine Kratovo integrišu u definisanje brend misije?
  • Istorija i tradicija Opštine Kratovo igraju ključnu ulogu u oblikovanju brend misije. Ovaj segment obuhvata materijalne aspekte, poput arheoloških nalaza i starih građevina, ali takođe i nematerijalne aspekte, uključujući mitove, legende, verovanja, sećanja, pesme, igre i običaje. Brend misija treba da artikuliše duh mesta kroz te elemente, stvarajući jedinstvenu identifikaciju.

Partnerstvo između Udruženja Limitless i Visoke škole modernog biznisa predstavlja autentičan spoj entuzijazma, stručnosti i ciljeva usmerenih ka društvenoj koristi. Obe strane dele zajedničku viziju – oživeti ruralni turizam i unaprediti život lokalnih zajednica. 

Kroz inovativan pristup, ovo partnerstvo ima potencijal ne samo da oblikuje identitet destinacija kao što su Vučje i Kratovo, već i da postavi nove standarde u razvoju održivog i privlačnog turističkog iskustva. Saradnja između Limitlessa i Visoke škole modernog biznisa simbolizuje sinergiju između civilnog društva i obrazovne institucije, stvarajući most ka prosperitetu i revitalizaciji ruralnih područja.

Visoka škola modernog biznisa, poznata po svom angažmanu u projektima kao što su “Vranje kao brend” i razvoj brend strategije za Grad Bijeljinu, pridružila se Udruženju Limitless u ambicioznom projektu unapređenja ruralnog turizma. Njihovo zajedničko iskustvo i stručnost obećavaju sveobuhvatan pristup u oživljavanju destinacija kao što su Vučje i Kratovo. Ovo partnerstvo donosi konkretna rešenja, koristeći prethodna iskustva kao osnovu za revitalizaciju i jačanje lokalnih zajednica.

Intervju je vodila Saška Stojanović, studentkinja MBS-a