Robotic Process Automation - šta je i kako mu pristupiti u procesu digitalne transformacije

Robotic Process Automation – šta je i kako mu pristupiti u procesu digitalne transformacije

Pre izvesnog vremena smo pisali o robotima i njihovoj ulozi u savremenom poslovnom okruženju.   Napretkom tehnologije, dolazi do novih oblika i vidova automatizacije. U ovom blogu, predstavljamo Robotic Process Automation što bi u bukvalnom prevodu značilo robotska automatizacija procesa. Iz pragmatičnih razloga, koristićemo originalan izraz na engleskom jeziku.

Robotic Process Automation (RPA) je vid automatizacije u kojoj inteligentni softverski alati (roboti) preuzimaju zadatke koji su repetitivni i zasnovani na pravilima (standardizovani). Institut za RPA definiše ovaj pojam kao primenu tehnologije koja omogućava zaposlenima da konfigurišu kompjuterski softver ili robota tako da  (linmože da beleži i interpretira informacije iz postojećih aplikacija za obradu transakcija, upravlja podacima, šalje odgovore i komunicira sa drugim digitalnim sistemima (https://www.knjiga.ba/organizaciono-ponasanje-i-lidjerstvo-izazovi-djigitalnog-djoba-d5015.html).

Primena RPA donosi brojne prednosti, kako za organizaciju, tako i za zaposlene.

Robotic Process Automation (RPA) – ključne prednosti

 • Fleksibilnost i skalabilnost
 • Sprečava efekat sagorevanja kod zaposlenih jer automatizuje jednostavne i rutinske poslove
 • Brže izvršavanje procesa i preciznije definisanje rokova
 • Rast tačnosti, preciznosti i produktivnosti
 • Smanjenje troškova

RPA može da se primenjuje u biznisu, u okviru IT podrške, workflow-u, remote poslovima i back office aktivnostima. Primeri oblasti u kojima se RPA primenjuje su:

 • Pristup i podešavanje sistema (System access and setup)
 • Aktivnosti kol centra (Call center operations)
 • Obrada žalbi (Complaints processing)
 • IT i infrastrukturna podrška (IT and infrastructure support)
 • Migracija i upravljanje podacima (Data migration and management)

Faze primene RPA

Postoji nekoliko faza primene RPA, u zavisnosti od zrelosti i spremnosti kompanije i njenih poslovnih potreba. Početna faza primene RPA bi podrazumevala automatizaciju unosa podataka i njihovu validaciju. Kao najjednostavniji vid primene RPA, ova početna faza podrazumeva statička pravila i strukturirane podatke a njen ključni benefit je smanjenje vremena za izvršenje zadataka i smanjenje broja grešaka. Druge faze primene RPA podrazumevaju zahtevnije opcije i odnosile bi se na automatizaciju poslovnih procesa i robotske sisteme koji donose kompleksnije odluke.

Bez obzira na nivo primene RPA, prilikom uvođenja ove tehnologije, potrebno je da se odgovori na nekoliko pitanja.

Šta će se automatizovati?  Procena mogućnosti za automatizaciju podrazumeva:

 1. Spisak procesa koji su najpogodniji za automatizaciju;
 2. Evaluaciju značajnosti različitih procesa koji će ući u pilot projekat;
 3. Analizu kako podstaći vlasnike procesa da isprobaju i testiraju benefite RPA;
 4. Predviđanje rezultata RPA.

Zašto automatizovati? Odgovor na ovo pitanje podrazumeva:

 1. Analizu zašto je značajno primeniti RPA;
 2. Evaluaciju prednosti i nedostataka primene RPA;
 3. Identifikaciju kakve će benefite RPA doneti;
 4. Identifikaciju ključnih indikatora performansi koji će služiti kao merilo uspeha RPA;
 5. Kreiranje strategije za primenu RPA i raspodelu aktivnosti nakon RPA.

Kako sprovesti automatizaciju? Odgovor na ovo pitanje podrazumeva sledeće segmente:

 1. Evaluaciju relevantnosti različitih operativnih modela;
 2. Analizu raspoloživosti dostupnih ljudskih resursa;
 3. Analizu koliko zaposlenih će biti potrebno za proces uvođenja RPA.

Ko? Odabir partnera u RPA procesu podrazumeva:

 1. Identifikaciju potencijalnih vendora RPA rešenja;
 2. Odabir vendora čije rešenje najbolje odgovara potrebama kompanije;
 3. Analizu mogućih vidova saradnje i odabir najboljeg vida.

Kada? Određivanje jasnog plana za primenu RPA podrazumeva sledeće:

 1. Određivanje vremenskog okvira za realizaciju pilot projekta;
 2. Evaluaciju faza pilot projekta;
 3. Analizu opsega promena;
 4. Definisanje i kreiranje jasnog plana promena.

Ključni vendori RPA tehnologija su: Automation Anywhere, Blueprism, UIPath.

Proces digitalne transformacije predstavlja značajan korak ka opstanku i uspehu u digitalnoj eri. Međutim, ovaj korak zahteva dosta pripreme i učenja ne samo na polju nove tehnologije, već i drugim segmentima koji su važni za organizacionu promenu. Više o organizacionoj digitalnoj transformaciji možete pročitati u knjizi Organizaciono ponašanje i liderstvo – Izazovi digitalnog doba (https://www.knjiga.ba/organizaciono-ponasanje-i-lidjerstvo-izazovi-djigitalnog-djoba-d5015.html).

Primena RPA će sigurno biti deo naše budućnosti. Zato je važno da se na vreme upoznamo sa ovom tehnologijom i njenim mogućnostima.

Piše: Prof. dr Jelena Lukić Nikolić