Humanitarni teniski turnir MBS

MBS intervju: Goran Rojević o viziji i radu humanitarne organizacije „Dečje srce“

Vizija je snaga koja pokreće ljude i organizacije. To je ono što nas inspiriše, motiviše i tera da radimo u pravcu ostvarenja ciljeva. Nedavno sam imala priliku da razgovaram sa Goranom Rojevićem, direktorom humanitarne organizacije “Dečje srce” (link ka http://decjesrce.rs/) . Njegove reči o viziji i humanitarnom radu ostavile su dubok utisak. Povod za razgovor je nova saradnja koju Visoka škola modernog biznisa uspostavlja sa Goranom i njegovom organizacijom, kao i održavanje jednog lepog humanitarnog događaja.

U Beogradu su se  7. i 8. oktobra spojili sportska strast i humanitarni duh na MBS Open teniskom turniru. Ovaj događaj ne samo da je privukao teniske entuzijaste i ljubitelje sporta, već je imao dublje značenje. Sav prihod prikupljen na turniru biće doniran humanitarnoj organizaciji “Dečje srce”.

Organizacija “Dečje srce” postoji već 22 godine i započela je iz Goranove studentske sobe. Tih dana, želeo je da pokaže kako se teorija može primeniti u praksi i kako može napraviti razliku u životima dece sa smetnjama u razvoju. Odrastajući u porodici defektologa, Goran je bio svestan važnosti pristupa koji ne gleda na te smetnje kao na medicinski problem, već kao izazov sa kojim se svako dete suočava na svoj način.

Rad sa porodicama: Organizacija se trudi da uspostavi blisku saradnju sa porodicama dece sa smetnjama u razvoju. Ovo je ključno jer podrška porodica može biti presudna za napredak deteta. Kroz svoj rad, organizacija pokazuje da su ozbiljne promene moguće i da su te promene društveno prihvatljive.

Razgovor sa Goranom otkrio je tri ključna elementa koji čine srž rada organizacije “Dečje srce”:

Prilagođeni programi: “Dečje srce” razvija programe koji su prilagođeni svakom detetu sa smetnjama u razvoju. Na ovaj način se uzimaju u obzir individualne potrebe i interesovanja svakog deteta, čime se omogućava personalizovana podrška.

Angažovanje volontera: Organizacija okuplja volontere koji su posvećeni istoj ideji. Volonteri rade na razvoju različitih programa i ciljnih grupa kako bi unapredili podršku i pomoć za decu sa smetnjama u razvoju.

Ono što je posebno značajno u radu “Dečjeg srca” jeste fokus na potrebe svakog deteta i korisnika njihovih programa. Vizija organizacije se oslanja na empatiju, personalizaciju i pristup koji stavlja korisnika u centar svih aktivnosti.

Takođe, Goran Rojević ističe važnost marketinga i reklame u promociji rada organizacije. Smatra da je ključno da se osobe sa smetnjama u razvoju prikažu kao deo zajednice, bez velikih objašnjenja i stigmatizacije. Marketing treba da naglasi njihove potencijale i doprinos društvu, umesto da se fokusira na njihove smetnje.

Kroz svoj dugogodišnji rad, “Dečje srce” je ostvarilo značajan uticaj na podršku deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama. Od posebnog značaja je naglasiti da organizacija kontinuirano radi na adekvatnoj proceni radne sposobnosti osoba sa smetnjama u razvoju, stvaranju uslova za njihovo radno osposobljavanje i, na kraju, radno angažovanje. Najznačajniji rezultat je ostvaren otvaranjem radno-okupacionog centra „Zvuci srca“, koji je jedinstven u Srbiji.

Na pitanje o budućoj saradnji sa Visokom školom modernog biznisa. Goran Rojević je istakao da pomoć treba da bude uzajamna i da se organizacija može koristiti stručnim znanjem u oblasti marketinga kako bi unapredila svoj rad. Saradnja sa visokoškolskim institucijama može doprineti boljem razumevanju i promociji osoba sa smetnjama u razvoju.

Podrška organizaciji „Dečje srce“ je inicirana od strane studentskog kluba škole, koji je prepoznao značaj pokazivanja društvene odgovornosti, kao koncepta koji ne samo da izučavaju u okviru pojedinih predmeta, već ujedno  poštuju i uvažavaju u realnom životu.

Korporativna društvena odgovornost se definiše kao koncept, koji se zasniva na tome da kompanija pokazuje brigu prema društvu i životnoj okolini prilikom obavljanja poslovnih aktivnosti i kreiranja odnosa sa stejkholderima.

Društvena odgovornost je lična obaveza svih nas da ne narušavamo prava i legitimne interese drugih osoba.  Tako i organizacije imaju obavezu da poštuju okruženje u kojem posluju i pokažu interes za važna pitanja od društvenog značaja.

Doprinos organizaciji “Dečje srce” je od suštinskog značaja za stvaranje boljeg sveta za osobe koje se suočavaju sa različitim teškoćama. MBS Open turnir je samo jedan od načina na koji možemo pomoći i biti deo pozitivne promene u njihovim životima.

Intervju je vodila Saška Stojanović, studentkinja MBS-a