office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

dr Nina Maksimović Sekulić

vanredni profesor

Uža naučna oblast: Društvene i pravne nauke
Konsultacije: sredom od 13:00 do 15:00, četvrtkom od 13:00 do 15:00
E-mail: nina.maksimovic@mbs.edu.rs

O profesoru

Prof. dr Nina V. Maksimović Sekulić je završila Fakultet političkih nauka i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, a doktorsko zvanje stiče na Fakultetu za pravo, javnu upravu i bezbednost.

Autor je više naučnih radova iz oblasti prava i izvodi nastavu na sledećim predmetima: Poslovno pravo, Uvod u korporativnu upravu, Okruženje EU i Korporativno upravljanje i korporativna društvena odgovornost.

Uvek je spremna da studentima posveti punu pažnju i da im pruži smernice za lako rešavanje akademskih problema. A da nađu zajednički jezik pomaže i to što profesorka Nina, sem maternjeg, govori engleski, nemački i francuski jezik.

Udata je i ima kćerku.

<< Nastavni kadar