dr Milan Mihajlović

docent

Uža naučna oblast: Ekonomija i finansije
Konsultacije: po dogovoru mejlom
E-mail: milan.mihajlovic@mbs.edu.rs

O profesoru

Doc. dr Milan Mihajlović je rođen u Bijeljini, 1966. godine.

Po završetku osnovne škole u Bijeljini, u rodnom gradu završio je i srednju Ekonomsku školu.

Diplomirani ekonomista postao je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, dok je magistar ekonomskih nauka postao na Fakultetu za menadžment, ALFA Univerziteta  u Beogradu.

Doktor ekonomskih nauka postaje nakon odbrane doktorske disertacije „Primena sistema upravljanja finansijskim rizicima preduzeća u Srbiji“, na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment, Univerzitet Privredna akademija, u Novom Sadu.

Član je Katedre za ekonomiju i finansije i izvodi nastavu na predmetu Menadžersko računovodstvo.

<< Nastavni kadar