dr Miloš Dragosavac

vanredni profesor

Uža naučna oblast: Ekonomija i finansije
Konsultacije: ponedeljkom od 16:00 do 18:00 časova
E-mail: milos.dragosavac@mbs.edu.rs

O profesoru

Prof. dr Miloš Dragosavac rođen je 7.9.1988. u Novoj Gradišci u Republici Hrvatskoj.

Završio je Osnovnu školu “Petar Kočić” u Temerinu, u AP Vojvodina,  gde je bio odličan đak  i stekao diplomu “Vuk Stefanović Karadžić”, kao i posebnu diplomu iz geografije.

Nakon toga završava Gimnaziju u Bečeju, gde je takođe stekao diplomu “Vuk Stefanović Karadžić”, kao i posebnu diplomu iz fizike, i svrstan je u najbolje đake Gimnazije u toku 85 godina njenog postojanja.

Postaje student Ekonomskog fakulteta u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, 2007. godine, na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje, gde 2012. godine završava osnovne i master akademske studije sa prosečnom ocenom 9,60.

Na osnovu postignutog proseka i stečenih kompetencija postaje član Republičkog Fonda za mlade talente, gde se svrstava u 1000 najboljih studenata svih Fakulteta i Univerziteta u Republici Srbiji.

Dobio je i nagradu Univerziteta Novi Sad za izvanredan uspeh u toku studija.

Doktorske studije je završio na Univerzitetu Singidunum 2017. godine, na smeru Finansije i bankarstvo, sa prosečnom ocenom 9,92. Doktorirao je na temu „Analiza poslovnih performansi bankarskog sektora u zemljama centralne i istočne Evrope“. Za vreme studija bio je dobitnik mnogobrojnih nagrada, priznanja i stipendija.

Svoju akademsku karijeru i radni odnos započinje 2012. godine na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, gde je prošao put od saradnika do asistenta u nastavi.

Tri puta za redom je proglašavan za najboljeg predavača Visoke škole strukovnih studija u Novom Sadu.

Od 2018. godine stiče zvanje docenta na Visokoj školi modernog biznisa u Beogradu. Autor je preko 40 naučnih i stručnih radova objavljenih u prestižnim časopisima i na konferencijama, kako u zemlji tako i u inostanstvu. U svome akademskom radu zalaže se da studenti usvajaju znanja koja će im pomoći u razvoju karijere i ostvarenju uspešnih poslovnih poduhvata.

Uporedo sa visokim obrazovanjem, dr Miloš Dragosavac je gradio svoju karijeru u oblasti finansijskog konsaltinga i projekata finansiranih iz EU fondova. Vlasnik je firme DLM Consulting i učestvovao je na tri međunarodna projekta, kao ekspert za razvoj inovacija i kao operativni menadžer.

Dr Miloš Dragosavac je preduzimljiv i uspešan mlad čovek. Znanje je pretočio u praksu a praksu u rezultate.

Živi u Temerinu, u braku je sa suprugom Dunjom i ima troje dece: Lazara, Laru i Luku.

Hobi su mu košarka i automobilizam.