office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

prof. dr Aleksandar Dejanović

docent

Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Konsultacije: ponedeljkom od 16:00 do 17:00; sreda od 16:00 do 17:00 časova
E-mail: aleksandar.dejanovic@mbs.edu.rs

O profesoru

Dr Aleksandar Dejanović je direktor Centra za razvoj projekata Visoke škole modernog biznisa.

Svoju karijeru započeo je u bankarskom sektoru gde se, tokom niza godina, dokazao kao stručan i cenjen ekspert. Paralelno je gradio i pedagoško iskustvo. 1994. godine počeo je da predaje „Menadžment u međunarodnoj trgovini“ na Višoj ekonomsko komercijalnoj školi u Novom Sadu, a na Fakultetu za uslužni biznis držao je predmet Marketing finansijskih usluga i elektronska trgovina.

Prvo je radio u Narodnoj banci, zatim u Novosadskoj banci, a naročito se istakao na mestu člana IO u Continental banci – NLB grupa. Učestvovao je u realizaciji brojnih projekata od kojih su najznačajniji: 1) Novi korporativni identitet Continental banke; 2) Izgradnja sistema kvaliteta Continental banke prema međunarodnim standardima serije ISO 9000; 3) Izgradnja novog informacionog sistema Continental banke; 4) Strategijski plan Continental banke za period 2004-2009 prema metodologiji BNP Paribas u sklopu priprema za privatizaciju Continental banke; 5) Izgradnja sistema za upravljanje rizicima u NLB Banci a.d. Beograd.

2014. izabran je za docenta za užu naučnu oblast marketing i menadžment. Kroz svoja predavanja studentima prenosi ne samo znanja i veštine, već i vrednosti koje su temelj uspešne karijere.

<< Nastavni kadar