prof. dr Aleksandar Dejanović

vanredni profesor

Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Konsultacije: ponedeljkom od 12:00 do 14:00 časova
E-mail: aleksandar.dejanovic@mbs.edu.rs

O profesoru

Dr Aleksandar Dejanović je rođen 14.9.1963. godine u Novom Sadu. Završio je Ekonomski fakultet Univerziteta u Novom Sadu 1987. godine, a nakon toga i poslediplomske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je 1992. godine stekao naučni stepen – magistar ekonomskih nauka. Doktorirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 2014. godine iz oblasti industrijskog inženjerstva i menadžmenta.

Stekao je veliko iskustvo u bankarstvu. Prvo je radio u Narodnoj banci, zatim u Novosadskoj banci, a naročito se istakao na mestu člana IO u Continental banci – NLB grupa. Od 2012. godine je Direktor Centra za razvoj projekata u Visokoj školi modernog biznisa u Beogradu. Angažovan je na predmetima Menadžment i marketing usluga i Brend menadžment. Osim toga, učestvovao je u organizaciji i realizaciji više od 30 posebnih obrazovnih programa i projekata iz oblasti finansija, marketinga i menadžmenta, među kojima su najznačajniji: brendiranje gradova, organizaciono ponašanje i finansijska dijagnostika. Do sada je objavio preko 50 naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, odnosno saopštenja na domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim skupovima.

Oženjen je i ima jedno dete.

U mladosti, tokom studiranja, bio je muzički urednik i radio voditelj u Radio Novom Sadu. Ovaj posao uticao je da još više razvije ljubav i strast prema muzici i visokokvalitetnim uređajima za reprodukciju zvuka. Ima veliku zbirku vinil ploča i kompakt diskova, kao i jednu od najvećih kolekcija High Fidelity (Hi-Fi) uređaja u Srbiji (audio pojačala, gramofoni, kasetofoni, magnetofoni, zvučnici…). Među njima ima i nekoliko rariteta koji su veoma traženi među kolekcionarima. Mnogi od ovih uređaja su stariji od 50 godina, ali još uvek su u funkciji i plene kvalitetom zvuka.

<< Nastavni kadar