office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

prof. dr Čedomir Ljubojević

redovni profesor

Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Konsultacije: sredom od 14:00 do 16:00 časova
E-mail: cedomir.ljubojevic@mbs.edu.rs

O profesoru

Prof. dr Čedomir Ljubojević je u dugogodišnjoj karijeri uspešno prenosio znanje studentima na nekoliko državnih i privatnih univerziteta i visokih škola.

Direktor je Visoke škole modernog biznisa u Beogradu.

Najveći deo dosadašnjeg života prof. dr Čedomir Ljubojević je posvetio izučavanju uslužnog marketinga i  njegovoj ulozi u savremenim uslovima poslovanja.

Prva napisana knjiga iz oblasti uslužnog biznisa bila je knjiga profesora Ljubojevića, štampana davne 1995. godine, u izdanju Ekonomskog fakulteta u Subotici. Sledeće godine knjiga je doživela drugo izdanje. Treće izdanje knjige, „Marketing usluga“, izdao je Stylos iz Novog Sada.

Ova knjiga korišćena je kao udžbenik na nekoliko visokoškolskih ustanova u Beogradu i zemljama u okruženju. Bila je udžbenik na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, Subotici, Kragujevcu, na Univerzitetu „Braća Karić“ u Beogradu i na Megatrend Univerzitetu.

Profesor Ljubojević je napisao veliki broj radova iz oblasti uslužnog biznisa, koji su izlagani na međunarodnim konferencijama ili objavljeni u relevantnim stručnim časopisima u zemlji i inostranstvu.

Omiljeni je autor među studentima osnovnih i master studija, studentima doktorskih studija i među kolegama koji pišu svoje stručne radove iz oblasti uslužnog biznisa.

Omiljen je i kao direktor, jer svojom energijom pokreće ceo kolektiv, a mladim saradnicima pruža šansu i nesebično im pomaže u razvoju naučne karijere.

Jedan je od onih direktora koji u realzaciji zadataka i projekata i sam aktivno učestvuje, nesebično dajući sebe svim svojim bićem.

I koliko god profesor Ljubojević gleda daleko u naučnom smislu, isto tako vidi daleko i u planiranju poslovnih aktivnosti.

U tim svojim aktivnostima ima podršku svoje supruge, koja se takođe bavi naučnim radom, i sina koji kreće njihovim stopama, sa zajedničkom željom da napravi i poneki korak više.

<< Nastavni kadar