dr Jelena Lukić Nikolić

vanredni profesor

Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Konsultacije: sredom od 13:00 do 15:00 časova
E-mail: jelena.lukic@mbs.edu.rs

O profesoru

Dr Jelena M. Lukić Nikolić je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, Univerzitet u Beogradu, u periodu od 2007. do 2017. godine završila osnovne, master i doktorske studije. Odbranom doktorske disertacije, 27. aprila 2017. godine sa prosečnom ocenom 9,67 stiče naziv doktora ekonomskih nauka.

Od 2011. godine, pri kraju četvrte godine osnovnih studija, započinje svoju profesionalnu karijeru u IT firmi na poziciji konsultanta za sisteme poslovne inteligencije (Oracle Business Intelligence). U istoj firmi ostaje punih 6 godina radeći na različitim projektima i napreduje do pozicije Menadžera Business Intelligence tima.

Početkom 2017. godine, u potrazi za novim i većim izazovima, prelazi u drugu IT firmu, koja se bavi razvojem softverskih rešenja prema potrebama klijenata, na poziciju Menadžera projekata. Nakon odbrane doktorske disertacije odlučuje da završi započete projekte i iz privrede pređe u akademsku zajednicu i posveti se naučno-istraživačkom radu i prenošenju znanja.

Od septembra 2017. godine započinje svoju akademsku karijeru izborom u zvanje Docenta na Visokoj školi modernog biznisa u Beogradu. Predaje sledeće predmete:

• Principi menadžmenta (I godina osnovnih studija)
• Organizaciono ponašanje (II godina osnovnih studija)
• Menadžment ljudskih resursa (III godina osnovnih studija)
• Liderstvo (I godina master studija)
• Upravljanje ljudskim resursima u uslugama (I godina master studija)

Voli izazove u životu i čvrsto veruje u prednosti timskog rada. Smatra da su ljudi najbitniji element koji definiše sve društvene odnose zbog čega posebnu inspiraciju i naučnu opredeljenost pronalazi u oblastima upravljanja ljudskim potencijalima i organizaciji preduzeća. Sebe smatra srećnom i privilegovanom osobom, jer radi posao koji iznad svega voli i koji je ispunjava.

Njen životni moto je oslikan u Konfucijevim rečima: „Odaberi posao koji voliš i nećeš morati da radiš nijedan dan u svom životu“.

<< Nastavni kadar