dr Dejan Gligović

vanredni profesor

Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Kosultacije: ponedeljkom od 13:00 do 15:00 časova
E-mail: dejan.gligovic@mbs.edu.rs

O profesoru

Prof. dr Dejan Gligović rođen je 1962. god. u Orahovici, sadašnja Republika Hrvatska.

Srednju elektro-tehničku školu završio je 1981. god. u Osijeku, pa je kao i svi ostali mladići otišao na služenje vojnog roka u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Kada je od JNA definitivno dobio komandu „voljno!“, počeo je studije na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, na kom je i diplomirao u roku, 1986. godine.

Magistrirao je 2004. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, na temu: „Strategijsko upravljanje malim preduzećima“, da bi na istom fakultetu doktorirao 2008. god. odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom: „Inovacija kao element konkurentske prednosti“.

U zvanje docenta izabran je 2014. god. na Visokoj školi modernog biznisa, da bi u istoj ustanovi izabran i u vanrednog profesora 2019. godine. Član je katedre za menadžemet i marketing.

U toku radne karijere, petnaest godina je radio u MUP-u Republike Srbije. Osam godina je bio direktor Continental Banke u Subotici, nakon čega se zaposlio u Visokoj školi modernog biznisa,  u kojoj i danas radi.

Autor je više naučnih i stručnih radova. Maksimalno je posvećen izvršavanju obaveza i zadataka i uvek se zalaže za timski rad i pozitivnu radnu atmosferu u kolektivu.

Profesor Gligović je oženjen i ima dvoje dece. Živi u jednom od najlepših gradova u Srbiji, u Subotici.

<< Nastavni kadar