office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

dr Dejan Gligović

docent

Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Kosultacije: ponedeljkom od 12:00 do 13:00, sredom od 12:00 do 13:00
E-mail: dejan.gligovic@mbs.edu.rs

O profesoru

Dejan Gligović je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Subotici. Zvanje docenta stiče 2014. godine u Visokoj školi modernog biznisa.

Smatra da budućnost studenata, u velikoj meri, zavisi od njihove dobre pozicije tokom nastave. Student mora biti bitan centar inovativnih predavanja. Želja mu je da studenti, kroz učenje, dobru komunikaciju i ispravno rezonovanje postanu bolji od svojih profesora i asistenata.

Svoju ulogu pofesora vidi kao stepenicu preko koje studenti dolaze do ostvarenja svojih potencijala, dobre karijere i uspeha u životu.

<< Nastavni kadar