office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               
Blog

Category

Obećavajući svet generativne veštačke inteligencije

Generativna veštačka inteligencija se razvija velikom brzinom dok organizacije još uvek uče i razmatraju poslovnu vrednost i rizike takve tehnologije. Usred inovacija u oblasti generativne...
Read More

Intervju sa Vidom Putnik: Karijera multitalentovane žene iz marketinga i filmske produkcije

U svetu u kojem se uspeh meri hrabrošću, upornošću i inovacijama, upoznajte neustrašivu ženu- Vidu Putnik koja je osvojila marketing karijernu scenu svojom posvećenošću, veštinama...
Read More

Šta nam donosi digitalizacija u sektoru usluga?

Razvoj i implementacija digitalnih i naprednih tehnologija postaje bitan element za sva područja života, uključujući sektor usluga. Digitalizacija predstavlja proces pretvaranja analognih ili tradicionalnih usluga...
Read More

Priprema za sledeći nivo lojalnosti potrošača: ekosistemi lojalnosti

Kako digitalni marketing proširuje izbore potrošača, kompanije uče da podstiču lojalnost kupaca, ali i rast, udružujući podatke unutar ekosistema brendova. Kompanije nude kupcima razne oblike...
Read More

Kako unaprediti programe lojalnosti

Bitka za lojalnost kupaca zaoštrila se u proteklim godinama. Programi lojalnosti suočavaju se s izazovima i moraju dokazati svoju vrednost. Razumevanjem poluga koje ih pokreću...
Read More

Način razmišljanja i praksa uspešnih izvršnih direktora: Saradnja sa odborom, eksternim stejkholderima i upravljanje vremenom i energijom

U prethodnom blogu na temu načina razmišljanja i praksi uspešnih izvršnih direktora predstavljena su tri glavna elementa aktivnosti generalnog direktora: postavljanje strategije, usklađivanje organizacije i...
Read More
1 2 3 54