office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               
Blog

Category

Menadžment specijalnih događaja i brendiranje

Industrija događaja je brzorastuća industrija koja generiše velike iznose kapitala. Dinamičan razvoj događaja vezuje se za XX vek i nastanak postindustrijskog društva. Predmet menadžmenta događaja,...
Read More

Istorija brendiranja – kada su nastali prvi brendovi

Na savremenom tržištu, na kojem postoji velika ponuda proizvoda sličnih karakteristika i koristi, potrošači u brendu prepoznaju znak kvaliteta i poverenja, koji im pomaže da...
Read More

Način razmišljanja i praksa uspešnih izvršnih direktora: Postavljanje strategije, usklađivanje organizacije i vođenje tima

Posao generalnog direktora je važan, koliko i izazovan. U ovom tekstu će biti predstavljeno kako najbolji izvršni direktori razmišljaju i kako misli pretvaraju u delo....
Read More

Organizaciono ponašanje i liderstvo: izazovi digitalnog doba – knjiga koja će vas pokrenuti na transformaciju poslovanja!

Kao plod višegodišnje saradnje između Sveučilišta/Univerziteta Vitez iz Travnika (https://unvi.edu.ba/) i Visoke škole modernog biznisa iz Beograda (https://mbs.edu.rs/) nastala je knjiga „Organizaciono ponašanje i liderstvo:...
Read More

Kako da povećate hibridnu prodaju

Timovi koji imaju bolji učinak ulažu u sistemske promene kako bi poboljšali sposobnost prodavaca na daljinu, da prepoznaju i odgovore na potrebe kupaca fokusirajući se...
Read More

Budućnost B2B prodaje je hibridna

Očekuje se da će hibridna prodaja, koja je u početku bila samo adaptacija na pandemiju, biti najdominantnija prodajna strategija do 2024. godine, zbog promena u...
Read More
1 2 3 4 54