office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               
Erasmus

Category

ERASMUS+: Odobreni KA 131 i KA 171 projekti u 2023. godini

Visokoj školi modernog biznisa su 2023. godine odobrena dva nova projekta: 2023-1-RS01-KA131-HED-000123891   i   2023-1-RS01-KA171-HED-000124538. Odobreni Erasmus+ projekti pružaju mogućnosti za stipendirane Erasmus+ mobilnosti za nastavnike i studente....
Read More

Konkurs za odlaznu mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse u ustanovama, institucijama, kompanijama i drugim organizacijama u ERASMUS+ programskim zemljama

На основу Статута Високе школе модерног бизниса Београд и Правилника о мобилности Високе школе модерног бизниса, Уговора о додели наменских бесповратних средстава број – 2022-1-RS01-KA131-HED-000054291,...
Read More

Konkurs za mobilnost nastavnog osoblja na visokoškolskim institucijama zemalja EU i trećih zemalja koje punopravno učestvuju u programu

На основу Статута Високе школе модерног бизниса Београд и Правилника о мобилности Високе школе модерног бизниса, Уговора о додели наменских бесповратних средстава број – 2022-1-RS01-KA131-HED-000054291,...
Read More

ERASMUS+: Odobreni KA 131 i KA 171 projekti

Visokoj školi modernog biznisa su odobrena dva nova projekta: 2022-1-RS01-KA131-HED-000054291 i 2022-1-RS01-KA171-HED-000077507 koja pružaju mogućnosti za stipendirane Erasmus+ mobilnosti. Na ovaj način, MBS ima dodatnu priliku da razmenjuje...
Read More

Konkurs ERASMUS + KA103 – mobilnost nastavnog osoblja

VISOKA ŠKOLA MODERNOG BIZNISA OBJAVLJUJE KONKURS ZA ODLAZNU MOBILNOST NASTAVNOG OSOBLJA U SVRHU  U SVRHU IZVOĐENJA NASTAVE U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA BROJ  2020- 1-RS01-KA103-065083 Trajanje...
Read More

Konkurs ERASMUS + KA103 – mobilnost studenata u svrhu učenja

VISOKA ŠKOLA MODERNOG BIZNISA OBJAVLJUJE K O N K U R S ZA STIPENDIRANU MOBILNOST STUDENATA U SVRHU UČENJA U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA BROJ  2020-1-RS01-KA103-065083...
Read More
1 2 3 6