Konkurs za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja na VŠ institucijama zemalja EU i trećih zemalja koje punopravno učestvuju u programu

Na osnovu Statuta Visoke škole modernog biznisa Beograd i Pravilnika o mobilnosti Visoke škole modernog biznisa, Ugovora o dodeli namenskih bespovratnih sredstava broj – 2023-1-RS01-KA131-HED-000123891, potpisanog između Visoke škole modernog biznisa Beograd i nacionalne Fondacije Tempus, Visoka škola modernog biznisa raspisuje: 

KONKURS ZA MOBILNOST NASTAVNOG I NENASTAVNOG OSOBLJA NA VŠ INSTITUCIJAMA ZEMALJA EU I TREĆIH ZEMALJA KOJE PUNOPRAVNO UČESTVUJU U PROGRAMU 

Konkurs je otvoren od 01 aprila 2024. do 20. aprila 2024. godine, a mogu se prijaviti zaposleni na Visokoj školi modernog biznisa, i to za
• Jedna (1) mobilnost nastavnog osoblja u svrhu držanja nastave (Staff Mobility for Teaching – STA)
• Jedna (1) mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u svrhu stručnog usavršavanja (Staff Mobility for Training – STT)

Aktivnost držanja nastave omogućava nastavnom osoblju Visoke škole modernog biznisa da izvodi nastavu na partnerskoj VŠ instituciji u inostranstvu i može se odvijati u bilo kojoj oblasti akademskih ili strukovnih studija. Nastavak teksta u dokumentu.