office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Zašto je neformalno obrazovanje važno?

Kada se govori o obrazovanju, postoje dva tipa obrazovanja: formalno i neformalno obrazovanje. Posebno tokom pandemije, neformalno obrazovanje je postalo važan segment obrazovnog procesa, i internet se sve učestalije koristi za proširivanje znanja. Inovacije i nova tehnološka rešenja učinili su da (ne)formalno obrazovanje bude nadohvat ruke. Takođe, sve je cenjeniji stav da je celoživotno učenje (tzv. Lifelong Learning) neophodno i da je neformalno obrazovanje to omogućilo.

Prilikom neformalnog usavršavanja, jedna od najvažnijih oblasti je lični razvoj, iz kog proizilazi i uspeh u poslu. Sami birate ono što vam je potrebno i unapređujete se, u svakom smislu.

Šta je formalno obrazovanje?

Termin formalno obrazovanje odnosi se na proces školovanja u zvaničnom školskom sistemu i njime je obuhvaćeno školovanje od početka osnovne škole do kraja fakultetskog obrazovanja. U pitanju je sistematizovano sticanje znanja tokom godina, koje se prvenstveno bazira na građenju teoretske baze znanja, što rezultira odgovarajućom diplomom. Određeni oblici formalnog obrazovanja su propisani zakonom, kao na primer osnovno osmogodišnje obrazovanje u Srbiji.

Šta je neformalno obrazovanje?

Nasuprot formalnom, neformalno obrazovanje je vid učenja, gde se stiču nova znanja i razvijaju meke veštine. Ove veštine se stiču na različitim seminarima, kursevima, radionicama i slično. Neformalno obrazovanje nije deo zvaničnog obrazovnog sistema, niti postoji neki vid zakonske obaveze, i uglavnom se odnosi na sticanje konkretnih veština.

Neformalno obrazovanje je fakultativnog karaktera, i odnosi se na praktično usvajanje znanja na različite načine, koje može da traje tokom celog života. Stručna praksa, odnosno rad u realnom okruženju takođe spadaju u kategoriju neformalnog obrazovanja. Tu spadaju i razne vrste treninga, obuka, seminara, kurseva, letnjih i zimskih škola, vebinara, konferencija, radionica, ali i volontiranje.

Neformalno obrazovanje je obeležje modernog društva.

Neformalno obrazovanje danas postaje nužnost – pojedinac mora da prati brze promene u društvu, naučna otkrića i tehnološke inovacije. Danas je za uspeh neophodno razvijanje postojećih veština, produbljivanje interesovanja i istraživanje noviteta. Formalno obrazovanje se znatno sporije prilagođava pomenutim brzim promenama, pa je značajna uloga neformalnog obrazovanja da pojedinac (p)ostane kompetentan na tržištu rada.

Kako je organizovano neformalno obrazovanje?

Neformalno obrazovanje se može sprovoditi u vidu seminara, radionica, treninga ili kurseva. Ovakav vid usavršavanja može se odvijati u školama, akreditovanim centrima, u sklopu NVO projekata, volonterskih projekata, stručnih praksi, ili putem različitih online akademija. 

Neke ustanove koje nude neformalno obrazovanje, ukoliko poseduju akreditaciju, pružaju priznate (međunarodne) sertifikate.

Lifelong Learning

Kao što je već pomenuto, neformalno obrazovanje ima karakter celoživotnog učenja, tzv. Lifelong learning-a, koji predstavlja relativno novi trend u obrazovanju i poslovanju. U svojoj srži, Lifelong learning je samoinicijativan oblik usavršavanja vođen unutrašnjom motivacijom. To je koncept koji promoviše učenje zarad sopstvenog zadovoljstva i razvoja. Celoživotno učenje takođe podrazumeva dokvalifikaciju i prekvalifikaciju – glavna parola ovog trenda je da za učenje nečega novog nikada nije kasno, i da obrazovanje nema satorsno ograničenje.

Zašto je neformalno obrazovanje važno za vašu karijeru?

Ukoliko se osim formalnog obrazovanja posvetite i nadogradnji znanja putem neformalnog obrazovanja, imaćete veće šanse za dobijanje željenog posla kada konkurišete sa bogatijim sadržajem svoje biografije.

Usavršavajući se tokom života prateći trendove i inovacije u oblasti kojom (želite da) se bavite, lakše ćete napredovati u svojoj karijeri, sticati bolje radne pozicije i više zarade. Ne samo da ćete unaprediti svoju karijeru, već ćete razviti interpersonalne veštine, kreativnost i ostale meke veštine, i na taj način spremnije odgovoriti izazovima savremenog doba.

Neformalno obrazovanje je velika prednost!

Takmičenje za dobijanje radnog mesta oštrije je nego ikada ranije. Samo 3% stanovništa bavi se poslom iz svojih snova, a da biste radili posao koji volite, često je slučaj da morate pokazati da radite bolje od desetine, pa čak i stotine drugih kandidata.

Formalno i neformalno obrazovanje se međusobno dopunjuju, te Visoka škola modernog biznisa (MBS) svojim studentima nudi mogućnost da se stručno usavršavaju tokom trajanja studija slušajući besplatne kurseve i radionice iz atraktivnih oblasti, obavljajući stručnu praksu, učestvujući na studentskim konferencijama, kao i u raznim marketinškim aktivnostima MBS-a.

Dakle, osim akademskog znanja, MBS svojim studentima obezbeđuje i dodatne veštine i znanja kroz aktivnosti Centra za razvoj projekata kao i Centar za karijerno vođenje.