office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Lifelong Learning – investiranje u sebe

Lifelong Learning (skraćeno LLL, sa značenjem „celoživotno učenje“) je relativno novi trend u obrazovanju i poslovanju. U svojoj srži, Lifelong Learning je samoinicijativna dokvalifikacija vođena unutrašnjom motivacijom. Koncept promoviše učenje zarad sopstvenog zadovoljstva i razvoja. No, u svetu koji se toliko brzo menja, važnost celoživotnog učenja prepoznata je i sa industrijske i ekonomske strane. Celoživotno učenje tako postaje nužnost pri praćenju tehnoloških i biznis trendova. 

Lifelong Learning je ideja da učenje ne prestaje završavanjem određenog nivoa formalnog obrazovanja. Sa jedne strane, učenje u obliku pohađanja različitih kurseva donosi bezbrojne mentalne i zdravstvene benefite. Sa druge strane, brzim razvijanjem tehnologije, konstantnim stvaranjem novih profesija i otvaranjem specifičnih radnih mesta, dokvalifikacija, a ponekad i prekvalifikacija, postale su nužnost u svetu modernog biznisa.  

Pioniri ideje celoživotnog učenja su Lifelong Learning instituti u Sjedinjenim Američkim Državama koji su osnovani kao “aktivni starački domovi”. Penzionisanim ljudima se nudila prilika za dalji kognitivni razvoj i poboljšanje kvaliteta života kroz neformalno obrazovanje. Kako je ideja zaživela i pokazala odlične rezulate, tako je postala i predmet naučnog istraživanja. Pokazalo se da iste benefite uživaju i mladi ljudi. Iz toga se rodio današnji koncept Lifelong Learning-a, koji ne samo da je istovremeno naziv za stil života, odnos ka poslu, već i samostalna akademska disciplina koja stvara obrazovane stručnjake. 

Većina kompanija širom sveta učestvuje u Lifelong Learning trendu time što svojim zaposlenima omogućava dokvalifikacije putem kurseva, aplikacija, seminara i konferencija. MBS – Visoka škola modernog biznisa, omogućava Vam da preduhitrite svoje nadređene i pripremite se za nove izazove sami. MBS je fleksibilan fakultet koji stavlja studente u centar, i daje im priliku da svoje vreme organizuju tako da postignu i studije i posao istovremeno i bez stresa. Sa samo tri godine do međunarodno priznate akademske diplome, MBS nudi već zaposlenim osobama priliku da se dokvalifikuju i time omoguće sebi bolje pozicije kako u firmama u kojima već rade, tako i na drugim, ambicioznijim radnim mestima. Na MBS-u je takođe moguća prekvalifikacija srednje škole. U pravom duhu Lifelong Learning-a, omogućeno Vam je da se prekvalifikujete i otvorite sebi nove mogućnosti u svetu modernog biznisa.  

Celoživotno učenje je u Evropi stil života, a to je sada moguće i kod nas! Bez obzira na to da li već radite ili ne, da li ste maturant ili osoba inspirisana da promeni pravac svoje karijere, Visoka škola modernog biznisa je deo Vašeg puta ka uspehu.