office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Šta su to Soft Skills?

„Soft skills“ je termin koji se čuje sve češće. Kada popunjavate CV ili se pripremate za intervju za posao ili stipendiju, „soft skills“ je reč koja se konstantno ponavlja. Ali, šta su zapravo te takozvane „meke veštine“, i zbog čega su toliko važne? 

Meke veštine su osobine koje su vam potrebne za uspeh na radnom mestu, u volonterskim organizacijama i generalno u bilo kakvom radu sa ljudima. One predstavljaju način na koji radite i odnosite se prema drugima. Uopšteno obuhvataju vaše stavove, navike i način na koji komunicirate sa drugima. 

„Tvrde“ veštine su tehničke veštine, konkretno znanje koje vam je potrebno za obavljanje određenog posla. „Meke“ veštine su manje opipljive, ali jednako bitne: one vašem budućem poslodavcu govore o tome kako ćete se uklopiti u tim, koje uloge vam odgovaraju, i utiču na prvi utisak koji ostavljate na svoje okruženje.  

U soft skills spadaju:

Komunikacione veštine: Ljudi sa dobrim komunikacionim veštinama imaju sposobnost da jasno prenesu informacije drugima usmeno ili pismeno. U komunikacione veštine spadaju emotivna inteligencija, jasno izražavanje, elokventnost, strpljenje i tolerantnost pri prenošenju usmenih i pismenih poruka. 

Interpersonalne veštine: Posedovanje dobrih interpersonalnih veština znači da neko ne samo da ima sposobnost komuniciranja sa drugima već je voljan da sasluša ljude bez osuđivanja, da podeli ideje i da uskoči kada kolegama zatreba pomoć. Interpersonalne veštine uključuju dobro procenjivanje svojih sagovornika, prilagodljivost i osetljivost na različite načine komuniciranja. 

Veštine rešavanja problema i kritičkog mišljenja: Rešavanje problema je sposobnost da se identifikuje problem i da se dođe do adekvatnih mogućih rešenja. Veštine kritičkog mišljenja omogućuju vam da procenite svako moguće rešenje, koristeći logiku i rezonovanje, da utvrdite koje od njih će biti uspešnije. Za dobre veštine rešavanja problema i kritičkog mišljenja potrebne su otvorenost, objektivnost, nepristrasnost, kao i odlične interpersonalne veštine. 

Veštine aktivnog slušanja: Dobri slušaoci ulažu napor da razumeju šta drugi govore, prekidajući ih samo onda kada je odgovarajuće da postave pitanja koja će pomoći da se razjasne date informacije.

Veštine aktivnog učenja: Aktivni učenici su voljni i sposobni da steknu znanja i da ih primene na svom radnom mestu. Aktivno učenje uključuje primenu teorije u praksi, aktivno slušanje i kritičko razmišljanje. 

Organizacione veštine: Oni koji imaju jake organizacione veštine znaju kako da sistematski pristupe svakom zadatku. Dobra organizacija podrazumeva kako organizovanje svojih zadataka tako i ispravno delegiranje zadataka drugim članovima tima. Najveći izazov u organizovanju velikih grupa ljudi upravo jeste prepoznati kvalitete u drugima i dobro proceniti koji zadaci će im odgovarati.

Veštine raspolaganja vremenom: Oni koji su dobri u raspolaganju svojim vremenom znaju kako da rasporede svoje zadatke kako bi završili projekte prema datim rokovima. Dobri su u određivanju prioriteta svog rada. Posedovati dobre veštine raspolaganjem vremenom znači umeti dobro proceniti kako svoje, tako i tuđe sposobnosti, kao i zahtevnost određenih zadataka. 

Timski rad: Afinitet za timski rad je izuzetno cenjen kvalitet, koji nemaju svi. Biti vredan član tima znači imati dobre komunikacione i interpersonalne veštine, kao i veštine aktivnog slušanja i dobre organizacije. Da bi jedan tim funkcionisao, potrebno je da svi članovi tima dobro sarađuju i odgovorno vrše svoj deo posla. Oni koji su timski igrači su kooperativni i mogu biti vođe ili učesnici, zavisi šta je neophodno u trenutnoj situaciji. Voljni su da podele odgovornost sa drugim članovima tima, bez obzira na to da li uzimaju zasluge za uspehe ili odgovornost za neuspehe.

Profesionalizam: Ovu karakteristiku je teško definisati, ali je veoma jasno kada nekom to nedostaje. To je verovatno ona osobina koju svaki poslodavac priželjkuje, bez obzira na to šta radite ili gde radite. Profesionalizam obuhvata mnoge stvari uključujući pojavljivanje na vreme, učtivost, biti generalno prijatan i koristan, odgovarajuće odevanje i preuzimanje odgovornosti za sopstvene postupke.

Fleksibilnost i prilagodljivost: Ljudi koji su fleksibilni i prilagodljivi dobro reaguju na promene na svom poslu i u radnom okruženju. Imaju pozitivan stav „moći–učiniti“ prema svemu što im se nađe na putu.

Meke veštine su nešto na čemu se radi čitav život. Važnost dobro razvijenih mekih veština i osvešćenosti raste i ceni se sve više. Zbog toga sada postoje mnogobrojni kursevi koji su vam na raspolaganju a koji su posvećeni razvijanju ovih veština, kao deo rastućeg Lifelong Learning trenda. Studenti MBS-a dobijaju priliku da razviju svoje meke veštine na mnogobrojnim besplatnim soft skills radionicama koje se redovno održavaju u toku školske godine.

Povrh toga, Visoka škola modernog biznisa, razume važnost mekih veština i integriše ih u redovna predavanja i vannastavne aktivnosti.