March 31, 2023

Day

Predlog načina vrednovanja učeničkih postignuća u srednjem obrazovanju za potrebe rangiranja za upis na studije 2024/2025. godine

U skladu sa dopisom Ministarstva prosvete broj 612-00-00372/2022-06/03 od 16. marta 2023. godine, sve visokoškolske ustanove na svom sajtu su dužne da objave predlog načina...
Read More
Koja uverenja odlikuju lidere rasta

Koja uverenja odlikuju lidere rasta

Istraživanje sprovedeno od strane McKinsey & Company (https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/are-you-a-growth-leader-the-seven-beliefs-and-behaviors-that-growth-leaders-share) naglašava šta lidere rasta odvaja od ostalih, navodeći sedam uverenja i ponašanja koja karakterišu lidere rasta. Šta...
Read More