Predlog načina vrednovanja učeničkih postignuća u srednjem obrazovanju za potrebe rangiranja za upis na studije 2024/2025. godine

U skladu sa dopisom Ministarstva prosvete broj 612-00-00372/2022-06/03 od 16. marta 2023. godine, sve visokoškolske ustanove na svom sajtu su dužne da objave predlog načina vrednovanja učeničkih postignuća u srednjem obrazovanju, za potrebe rangiranja studenata za upis na studije 2024/2025. godine.

U skladu sa tim, predlog Visoke škole modernog biznisa je dostupan u nastavku.