Konkurs za mobilnost studenata i nastavnika na univerzitetima iz trećih zemalja – Visoka škola modernog biznisa

Visoka škola modernog biznisa u Beogradu, u saradnji sa Fondacijom Tempus i u okviru programa Erasmus+, raspisuje konkurs za mobilnost studenata i nastavnog osoblja na univerzitetima iz trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu. Konkurs je otvoren do 12. aprila 2024. godine, a pruža izuzetnu priliku za obrazovno usavršavanje i razmenu iskustava u međunarodnom kontekstu.

Kategorije mobilnosti:

  • Mobilnost studenata za studiranje: Omogućava studentima da deo svog studijskog programa završe na Univerzitetu Adriatik u Crnoj Gori.
  • Mobilnost nastavnika za izvođenje nastave: Nastavnom osoblju pruža mogućnost da drže nastavu na istom univerzitetu, što doprinosi razmeni znanja i metoda predavanja.

Trajanje i finansiranje:

  • Studentska mobilnost ograničena je na maksimalno 5 meseci, dok je mobilnost nastavnog osoblja fiksirana na 5 radnih dana sa mogućnošću proširenja za dodatna 2 dana za putovanje.
  • Studentima se nudi mesečni iznos od 700 evra, uz mogućnost pokrivanja putnih troškova i dodatak za studente sa smanjenim mogućnostima.
  • Nastavnicima je obezbeđena dnevna podrška od 180 evra, plus jednokratna nadoknada troškova prevoza.

Uslovi učešća i prijava:

Kandidati treba da se upoznaju sa detaljnim uslovima učešća, potrebnom dokumentacijom i procedurom prijave. Sve prijave moraju biti uredno pripremljene i poslate u PDF formatu putem imejla na adresu saradnja@mbs.edu.rs. Naglašeno je da se nepotpune ili neuredne prijave neće razmatrati.

Zdravstveno osiguranje i oporezivanje:

Kandidati su odgovorni za obezbeđivanje adekvatnog zdravstvenog osiguranja. Takođe, stipendije su podložne određenim fiskalnim pravilima, ali se do izvesnog iznosa ne oporezuju.

Ovo predstavlja jedinstvenu priliku za studente i nastavnike Visoke škole modernog biznisa da obogate svoje akademsko i profesionalno iskustvo kroz međunarodnu mobilnost. Za više informacija i detalje o prijavi, posetite zvanični sajt Visoke škole ili se obratite Kancelariji za međunarodnu saradnju.

Zainteresovani studenti i nastavnici mogu pristupiti kompletnoj informaciji i formularima za prijavu na linku konkursa na sajtu Visoke škole modernog biznisa, gde je tekst dostupan na srpskom latiničnom pismu.

Konkurs u pdf formatu sa detaljnijim informacijama možete pronaći ovde.

Dokumentacija za nastavnike:

Obrazac za osobe sa invaliditetom

Teaching programme

Kriterijumi za izbor kandidata

Obaveštenje o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti

ОдобOdobrenje za učešće u mobilnosti

Prijavni formular

Spisak obaveznih dokumenata za učešće na konkursu

Uslovi učešća na konkursu za mobilnost nastavnika i nenastavnog osoblja

Dokumentacija za studente:

Europass CV

Obrazac osobe sa invaliditetom

Saglasnost na sadržaj LA – SMS

Kriterijumi za izbor kandidata

Obaveštenje o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti

Odobrenje za učešće u mobilnosti

Prijavni formular

Uslovi učešća na konkursu za mobilnost studenata