office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Uloge u timu: koja uloga je prava za vas?

Timski rad postaje sve češći način za obavljanje poslova i  zadataka koji zahtevaju znanja i veštine iz različitih oblasti i profesija. 

Timski rad ima brojne prednosti, među kojima su

 • Efekat sinergije – zajedno tim može da postigne više nego što bi mogli pojedinci samostalno;
 • Veći nivo znanja (više glava je uvek pametnije od jedne);
 • Različite veštine i iskustva;
 • Veći stepen saradnje;
 • Veća produktivnost;
 • Bolji/kvalitetniji proizvod/usluga;
 • Bolje odluke;
 • Veći broj inovacija, ideja, predloga;
 • Veći stepen učenja (članovi tima uče jedni od drugih);
 • Fleksibilnost u obavljanju radnih zadataka i aktivnosti;
 • Veće zadovoljstvo i posvećenost zaposlenih.
Zašto timski rad ponekad nije uspešan?

U praksi se često dešava da neki timovi dožive neuspeh, odnosno da ne uspeju da realizuju ciljeve zbog kojih su formirani. 

Neki od ključnih razloga koji mogu da dovedu do neuspeha timova su:

 • Nedefinisani ili nejasni ciljevi zbog kojih je tim formiran;
 • Pogrešno shvaćeni ili konfliktni ciljevi pojedinačnih članova tima;
 • Nedostatak i/ili neadekvatna podrška menadžmenta;
 • Neadekvatni i/ili nedovoljni resursi za rad;
 • Članovi tima ne preuzimaju odgovornost na sebe;
 • Efekat zabušavanja pojedinih članova tima;
 • Neadekvatan broj članova tima (premalo članova ili prevelik broj članova);
 • Nepoverenje između članova tima;
 • Neadekvatan sistem merenja rezultata i nagrađivanja;
 • Nejasne i/ili neodgovarajuće uloge članova tima.
Šta su timske uloge?

Timska uloga predstavlja skup očekivanih ponašanja koji odgovaraju ili karakterišu određeni položaj svakog člana u timu.

Meredit Belbin se smatra ocem teorije timskih uloga.

Prema Belbinu, timska uloga predstavlja tendenciju da se član tima ponaša, doprinosi timu i sarađuje sa drugim članovima tima na tačno određen način.  On je identifikovao devet različitih timskih uloga koje je grupisao u tri kategorije:

 1. uloge orijentisane na akciju
 2. uloge orijentisanje na ljude i
 3. uloge orijentisane na misli.
 Timske uloge orijentisane na akciju 

U nastavku su prikazane ključne karakteristike članova tima čije su uloge orijentisane na akciju. To su moderator, implementator i finišer.

Ključne karakteristike MODERATORA 

Osobine: dinamični, komunikativni, kažu šta misle, znaju da pokrenu stvari, poseduju puno energije, motivisani su za postignuća, uživaju da stimulišu i ohrabruju druge, naročito one koji žele da odustanu ili nisu motivisani za rad, vole sve da preispituju kako bi se uverili da su sve mogućnosti razmotrene, pronalaze najbolje pristupe u rešavanju problema.

Potencijalna slabost: nestrpljivi, vole da argumentuju i često mogu da povrede osećanja drugih članova tima.

Ključne karakteristike IMPLEMENTATORA 

Osobine: staloženi, pouzdani, razumni, izvršavaju zadatke, pretvaraju ideje u planove i konkretne aktivnosti. Obično su konzervativni i disciplinovani, rade sistematski i efikasno, veoma su dobro organizovani, na njih uvek  može da se računa da će uraditi posao, rado prihvataju zaduženja.

Potencijalna slabost: mogu biti nefleksibilni jer se protive promenama i novim idejama, često previše očekuju od drugih.

Ključne karakteristike FINIŠERA 

Osobine: savesni, odgovorni, pouzdani, pedantni, uglavnom povučeni, nastoje  da projekte završe temeljno bez grešaka i propusta u definisanim rokovima, posebnu pažnju posvećuju detaljima.

Potencijalna slabost: često nisu zadovoljni sa podelom poslova, više vole da sami izaberu svoje poslove i zaduženja, loši su u delegiranju poslova jer nemaju poverenja u druge, perfekcionizam, nestrpljivost.

Timske uloge orijentisane na ljude

U nastavku su prikazane ključne karakteristike članova tima čije su uloge orijentisane na ljude: koordinatora, timskog igrača, istraživača.

Ključne karakteristike KOORDINATORA

Osobine: fokusirani na cilj, puni samopouzdanja, sposobni da delegiraju posao, teže konsenzusu, pokušavaju da aktivno uključe sve članove tima u rad, dobro vode sastanke, mogu da odbace ili prihvate tuđe ideje, vode tim ka ostvarivanju ciljeva, dobro su pozicionirani u timu (dobijaju glavne uloge). Probleme rešavaju potpuno smireno i staloženo.

Potencijalna slabost: ne ističu se po svojim idejama, često izgleda kao da manipulišu drugima i da drugima nameću svoje planove.

Ključne karakteristike TIMSKOG IGRAČA

Osobine: blaga narav, dobra moć zapažanja, znaju da slušaju i da odgovore na potrebe drugih, ispunjavaju ulogu pregovarača unutar tima, u osnovi su diplomate, fleksibilni i promišljeni. Ne predstavljaju pretnju ni za koga i stavljaju fokus na jedinstvo tima i pomaganje drugima.

Potencijalna slabost: neodlučni, prilikom diskusije teško donose odluke, podložni su uticajima drugih.

Ključne karakteristike ISTRAŽIVAČA

Osobine: znatiželjni, otvoreni, inovativni, radoznali, entuzijasti, dobri u komunikaciji sa drugima unutar i izvan tima, dobri pregovarači, istražuju sve raspoložive opcije, razvijaju kontakte i pregovaraju za neophodne resurse u ime tima.

Potencijalna slabost: mogu brzo da izgube entuzijazam, teško se u dužem vremenskom periodu fokusiraju na jedan zadatak/cilj, često prisvajaju tuđe ideje.

 Timske uloge orijentisane na misli

U nastavku su prikazane ključne karakteristike članova tima čije su uloge orijentisane na misli: originalnog mislioca, procenjivača, specijaliste.

Ključne karakteristike ORIGINALNOG MISLIOCA

Osobine: kreativne i inovativne osobe koje donose nove ideje i pristupe, uživaju u traganju za novim rešenjima. To su uglavnom povučene (introvertne) osobe koje vole da rade uglavnom samostalno (ne i u timu), burno reaguju na pohvale i kritike.

Potencijalna slabost: žive u „svom svetu“, često svoje ideje ne znaju da prenesu na druge, mogu biti loši u komunikaciji i često mogu da ignorišu timske aktivnosti jer su usmereni na sebe i svoje razmišljanje.

Ključne karakteristike PROCENJIVAČA

Osobine: najbolji u analizi i evaluaciji ideja koje drugi članovi osmisle, sagledavaju stvari sa različitih aspekata, sposobnost kritičkog načina razmišljanja i nepogrešivost prilikom donošenja odluka. Ovi članovi su mudri, objektivni i pažljivo procenjuju prednosti i mane svih alternativa pre nego što donesu konačnu odluku.

Potencijalna slabost: rigidnost u svojim idejama i težnji prema logici, previše kritični, često ih drugi doživljavaju kao dosadne, suvoparne ili kritički nastrojene osobe i osobe bez emocija.

Ključne karakteristike SPECIJALISTE

Osobine: samostalni, predani poslu, poseduju specijalizovana znanja i veštine koje je teško naći, istrajni, cenjeni i poštovani od strane drugih članova tima.

Potencijalna slabost: ne zanima ih cela slika, ne druže se sa svim  članovima tima i usmereni su samo na svoja znanja i veštine.

Da bi tim dobro funkcionisao, preporuke su da postoji:

 • KOORDINATOR ili MODERATOR u ulozi lidera (dovoljna je jedna od ovih uloga)
 • ORIGINALNI MISLILAC koji će da stimuliše novi ideje i načine rada
 • PROCENJIVAČ koji će kritički da sagledava i procenjuje raspoložive opcije iz više perspektiva
 • Jedan ili više IMPLEMENTATORA, TIMSKIH IGRAČA, ISTRAŽIVAČA i FINIŠERA koji će da pokrenu timske aktivnosti i realizuju ih do kraja.

Ukoliko su ispunjene ove preporuke u pogledu timskih uloga, velike su šanse da će tim dobro funkcionisati. Ipak, bitno je da budu ispunjena i ključna pravila za uspešan timski rad.

Više o studijskim programima MBS-a možete pročitati na našem sajtu.

Piše: Doc. dr Jelena Lukić Nikolić