12 pravila za timski rad: budi i ti timski igrač!

12 pravila za timski rad: budi i ti timski igrač!

Danas ćete u svakom oglasu za posao videti da se traže „timski igrači”, odnosno kandidati koji imaju sklonosti ka timskom radu. 

Timski rad predstavlja sastavni element u funkcionisanju svih savremenih organizacija i svako od nas je tokom života i rada sigurno bio član barem jednog tima. Zato je važno da se upoznate sa ključnim pravilima uspešnog timskog rada. 

Jedna od boljih knjiga (po mom mišljenju) o timovima i timskom radu je knjiga John Maxwell-a pod nazivom “The 17 Indisputable Laws of Teamwork: Embrace Them and Empower Your Team“. U knjizi je prikazano i opisano ukupno 17 pravila za uspešan timski rad. (1)

Na osnovu dosadašnjeg iskustva, izdvojila sam 12 pravila koja sam prepoznala veoma bitnim u poslovnoj praksi. 

1. Pravilo važnosti
Pravilo važnosti govori o značaju tima u odnosu na pojedinca. Bitno je imati u vidu da ništa značajno i važno na ovom svetu nije postignuto samo zaslugom pojedinca. Timski rad je uvek bio neophodan za postizanje velikih i značajnih rezultata.  

2. Pravilo šire slike
Pravilo šire slike ukazuje da je krajnji cilj koji tim ima uvek važniji od pojedinačnih uloga zaposlenih u njegovom postizanju. U kulturama koje slave i uzdižu pojedinačne uspehe i gde se pojedinac uvek bori za prvo mesto u timu, ljudi obično gube iz vida širu sliku a time i fokus sa dugoročnih rezultata. 

3. Pravilo pravog mesta i uloge
Dobre stvari se događaju timu kada svaki član tima zauzme mesto i ulogu na kojima može najviše da pruži i doprinese. Velike stvari se događaju kada svi igrači u timu preuzimaju uloge koje ističu njihove jake strane, talenat, iskustvo i veštine. Na taj način svi članovi tima imaju mogućnost da iskažu svoj pun potencijal, a time će neminovno doći do dobrih timskih rezultata. 

4. Pravilo Mont Everesta
Znamo da je Mont Everest najviši planinski vrh na Zemlji koji se prostire do 8.848m iznad nivoa mora. Pravilo Mont Everesta ukazuje da se zajedno sa rastom izazova i ciljeva povećava i potreba za timskim radom. Da bi se popeli na Mont Everest potreban nam je čitav tim stručnjaka. Nikada se niko nije popeo na Mont Everest bez tima.

5. Pravilo lanca (najslabije karike)

Pravilo lanca govori o tome da snaga tima zavisi od njegove najslabije karike – „lanac je jak onoliko koliko je jaka njegova najslabija karika“. Naime, bez obzira na to koliko pojedinci pokušavali da nadoknade, umanje ili sakriju gubitke i loše rezultate, slaba karika će na kraju uvek doći do izražaja. Nažalost, slabe karike, za razliku od jakih, često nisu svesne svojih slabosti i mana. One više energije ulažu na čuvanje svojih vlastitih pozicija nego na timski rad. Najlošije karike usporavaju ceo tim. Zato je važno birati adekvatne i kompetentne timske igrače! 

6. Pravilo pokretačkog motora
Timovi ne postaje bolji sami od sebe. Ako tim zanemarimo, on ne raste, ne popravlja se, ne napreduje i ne dostiže vrhunske rezultate. Svakom timu je potreban pokretački motor ako želi da ima ikakvu šansu za napredak. Pravilo pokretačkog motora ističe da pobednički timovi imaju igrače koji jednostavno mogu učiniti da se određene stvari u timu dese. Te „igrače“ karakterišu: 

  • intuitivnost,
  • komunikativnost,
  • strastvenost, 
  • nadarenost,
  • kreativnost,
  • proaktivnost, 
  • odgovornost 

7. Pravilo kompasa
Pravilo kompasa govori o važnosti vizije. Svakom velikom dostignuću prethodi velika vizija. 

Svaki tim bi trebalo da ima viziju koja će odrediti njegov smer. Tim bez vizije nema kompas i svaki put i cilj su mu dobri. Uspešni timovi imaju jasnu viziju koja predstavlja njihov kompas na putu ka uspehu. 

8. Pravilo trule jabuke
Pravilo trule jabuke ukazuje da loši stavovi uništavaju tim. U svakoj kompaniji postoje zaposleni koji su „trule jabuke“ i koji loše utiču na čitav kolektiv. Oni stalno imaju neprimerene i zajedljive komentare na sve odluke koje se donesu i šire negativnu atmosferu i urušavaju radni moral u celom kolektivu. Pozitivni stavovi ne garantuju uspeh tima, ali loši stavovi garantuju njegovu propast. Ako vam je stalo do vašeg tima i želite da pomognete svim članovima u njemu, ne možete i ne smete ignorisati loš stav (trulu jabuku). Više o fenomenu trulih jabuka možete pročitati OVDE.

9. Pravilo „možemo računati jedni na druge”
Članovi tima moraju računati jedni na druge kada je potrebno. Svaki član tima mora da bude svestan da ne rade jedni za druge i jedni zbog drugih, već da rade zajedno.  Slobodno možemo smatrati da smo dobili najveći i najlepši kompliment ako nam neko kaže da može da računa na nas. 

10. Pravilo klupe (rezervnih igrača)
Nije teško uvideti koliko je u sportu važno imati uvežbane i sposobne rezervne igrače koji sede na klupi i čekaju svoju priliku. Tako je i u biznisu, ne samo u sportu. Možete postići odlične rezultate s timom izvanrednih ljudi, ali ako želite da vaš tim bude izvrstan kroz duži vremenski period, morate osigurati dobru „klupu“. Potrebno je da uvek budete spremni da brzo pronađete adekvatnu i dostojnu zamenu svakom članu tima. Na taj način unapređujete svoj tim i ne prepuštate stvari iznenadnim okolnostima. 

11. Pravilo identiteta
Pravilo identiteta ističe da zajednička vizija i zajedničke vrednosti određuju tim. Ako svaki član tima uspe da prihvati iste vrednosti na nivou tima, članovi tima mogu biti međusobno povezani. Zajedničke vrednosti mogu pomoći timu da postane povezaniji i delotvorniji. Vrednosti određuju tim i pružaju članovima tima jedinstveni identitet. 

12. Pravilo komunikacije
Pravilo komunikacije govori o značaju komunikacije u timu. Samo dobrom, otvorenom, iskrenom i konzistentnom komunikacijom tim može uspeti. Komunikacija povećava predanost i povezanost članova tima. Ako želite da vaš tim deluje na visokom nivou, članovi moraju znati da razgovaraju jedni s drugima. 

Primenom navedenih pravila možete unaprediti svoj timski rad i biti bolji timski igrači! 

Više o timovima i timskom radu slušaćete u okviru predmeta Organizaciono ponašanje na osnovnim akademskim studijama MBS-a.

Timski rad je takođe jedna od ključnih mekih veština, o kojima MBS neretko  organizuje radionice za svoje studente. Više o mekim veštinama možete saznati OVDE.

Piše: Doc. dr Jelena Lukić Nikolić


(1) Maxwell, J. (2013). The 17 Indisputable Laws of Teamwork: Embrace Them and Empower Your Team. HarperCollins Leadership