Toksično radno okruženje - kako prepoznati trule jabuke

Toksično radno okruženje – kako prepoznati trule jabuke

Piše: Doc. dr Jelena Lukić Nikolić

Tokom pisanja knjige Angažovanost zaposlenih sa organizacionim ponašanjem i menadžmentom ljudskih resursa detaljnije sam se bavila toksičnim radnim okruženjem. Ova tema mi je privukla pažnju jer sam od prijatelja i poznanika mnogo puta čula „ne mogu više da izdržim na poslu, ubija me toksična atmosfera”, „ma zadovoljan sam platom, ali ne mogu više da podnesem atmosferu”, “ubija me negativna energija pojedinih kolega i menadžera”.

Sve ovo su bili opisi toksičnog radnog okruženja, koje u velikoj meri utiče na zadovoljstvo i angažovanost zaposlenih, a posledično i na njihovu efikasnost, efektivnost i produktivnost. 

Zašto nastaje toksično radno okruženje? 

Činjenica je da u svakoj kompaniji uvek postoji izvesna doza toksičnosti, ali je primarni cilj da se ta toksičnost održava na što nižem nivou kako ne bi dovela do negativnih uticaja na poslovanje kompanije i samih zaposlenih (Lukić Nikolić, J. (2021). Angažovanost zaposlenih sa organizacionim ponašanjem i menadžmentom ljudskih resursa. Beograd: Visoka škola modernog biznisa).

Toksično radno okruženje može da nastane zbog sledećih situacija:

 • Zaposlenima nisu poznate vizija i misija organizacije i ne uspevaju da se uklope u organizacionu kulturu;
 • Procesi i procedure nisu usklađeni i usaglašeni sa ključnim vrednostima organizacije koje se ističu;
 • Aktivnosti se obavljaju na određeni način jer su se „oduvek tako obavljale”, bez spremnosti za promene i inicijativu;
 • Organizacija ne obraća pažnju na zaposlene, njihove potrebe i želje;
 • Menadžeri ne pružaju zaposlenima povratne informacije ili to rade na pogrešan način;
 • Menadžeri ne poštuju vrednosti organizacije;
 • Zaposleni ispoljavaju otpor prema organizacionim promenama;
 • Zaposleni su ogorčeni jer nisu dobili unapređenje koje su očekivali. 

Kako prepoznati trule jabuke? 

Svi gore navedeni faktori dovode do određenog nivoa toksičnosti u organizaciji. Posebnu vrstu toksičnosti donose zaposleni koji se ponašaju kao trule jabuke. Menadžeri mogu prepoznati ove zaposlene po tome što:

 • Šire negativne priče o organizaciji i njenim proizvodima, uslugama, poslovnim procesima;
 • Neljubazni su prema klijentima i prema kolegama; 
 • Imaju grubo i nepristojno ponašanje uz stalno povišen ton glasa;
 • Često ogovaraju svoje kolege i prave razne spletke (zaborave da određenim kolegama pošalju važan poslovni mejl, prestaju da pričaju kada kolega uđe u kancelariju i slično);
 • Stalno negoduju i sa nezadovoljstvom obavljaju svoje radne zadatke;
 • Nisu spremni da ostanu prekovremeno kada se to od njih traži zbog potreba posla i nekih hitnih okolnosti;
 • Nisu spremni na promene, negoduju kada dođe do izmene poslovnih procesa;
 • Svojim negativnim pričama i komentarima deluju kao emocionalni vampiri;
 • Urušavaju celokupan radni moral i radnu atmosferu;
 • Protive se odlukama menadžera i stalno negoduju na svaki radni zadatak koji im se dodeli;
 • Negativno utiču na druge zaposlene i prenose im deo svoje negativne energije. 

Zaposleni koji se ponašaju kao trule jabuke su sebični i u velikoj meri manipulišu drugima. 

Kako se osećaju zaposleni koji rade u toksičnom okruženju?

Nije prijatno raditi u toksičnom okruženju. Zaposleni se suočavaju sa brojnim nelagodnostima i neprijatnostima:

 • Njihov rad i zalaganje se ne cene i često omalovažavaju;
 • Često se prenose različite glasine, ogovaranja i tračevi;
 • Dolazi do različitih vrsta maltretiranja – verbalnog i neverbalnog karaktera;
 • Nefer politike i procedure koje se primenjuju dodatno negativno utiču na zaposlene;
 • Nedostatak komunikacije i/ili neadekvatna komunikacija;
 • Nedostatak empatije i razumevanja od strane lidera;
 • Narcisoidno liderstvo. 

Zaposleni koji su izloženi toksičnom radnom okruženju često mogu da podlegnu anksioznosti, stresu, depresiji, zdravstvenim problemima, većoj stopi odsustvovanja, sindromu sagorevanja, padu produktivnosti. 

Poslodavci koje karakteriše toksično radno okruženje takođe vremenom postaju suočeni sa brojnim problemima. Ti problemi se oslikavaju u visokoj stopi fluktuacije zaposlenih, padu produktivnosti, rastu troškova a dolazi i do negativnog imidža i reputacije. Kada takav poslodavac objavi oglas za posao, kandidati koji imaju saznanja da kod njega vlada toksična atmosfera ne žele da se prijave. Zbog toga se poslodavac može suočiti sa problemom kod popunjavanja upražnjenih radnih mesta. 

Kako preživeti i opstati u toksičnom radnom okruženju? 

Postoje određene tehnike pomoću kojih se može „preživeti” i „opstati” u toksičnom radnom okruženju. To su:

 1. Zadržati fokus na važne ciljeve – ne smemo dozvoliti da toksično okruženje utiče na nas i naš rad. Uvek treba imati u vidu postavljene ciljeve i težiti njihovoj realizaciji. 
 2. Biti fin prema svima, čak i prema trulim jabukama – ukoliko prepoznate toksične zaposlene, ne treba se spuštati na njihov nivo i uzvraćati im istom merom. Više će ih iritirati ako ste fini i kulturni prema njima. 
 3. Uspostaviti ravnotežu između privatnog života i posla – često se i u prijatnim radnim uslovima desi da zaposleni sagore, a kamoli u toksičnim. U toksičnom okruženju je još važnije uspostaviti ravnotežu i aktivno živeti privatan život uz hobije i porodične aktivnosti. 
 4. Pronaći način da se nakon radnog vremena resetujete – da zaboravite na posao i da popunite misli i vreme nekim drugim aktivnostima. Treba imati u vidu da ništa ne traje večno i da će sve jednoga dana proći. 
 5. Kreirati sopstveno mikro okruženje – pronađite nekoliko kolega sa kojima možete da podelite neku važnu vest i sa kojima ćete se osećati prijatno i sigurno. Razgovor sa kolegama i deljenje briga mogu značajno da utiču na stepen radnog morala i celokupnog zadovoljstva.
 6. Stalno traganje za novim prilikama i mogućnostima – radite na sebi!

Da li biste svoje radno okruženje opisali kao toksično? Možete li da prepoznate trule jabuke u svom radnom okruženju?

Popunite sledeći anonimni upitnik i analizirajte da li ste i vi u okruženju trulih jabuka na svom poslu: 

https://forms.gle/KmYaf2HQ6WGhzZuZ7

Toksično radno okruženje je tema koja se detaljnije obrađuje u okviru predmeta Organizaciono ponašanje na osnovnim akademskim studijama MBS-a.