office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

IELTS ili TOEFL? Koji sertifikat Vama treba?

Ukoliko ste razmišljali o tome da nastavite obrazovanje ili da se zaposlite u inostranstvu, sigurno ste već čuli za ova dva testa. Međunarodno priznat sertifikat Vam je neophodan za studiranje i rad na engleskom govornom području. Objasnićemo koja je razlika između ova dva sertifikata i koji je potreban Vama.

Šta je TOEFL?

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) je ispit iz engleskog jezika potreban onima koji žele da upišu studije na nekom od američkih i kanadskih fakulteta. Ocenjuju se četiri jezičke veštine – pričanje, slušanje, pisanje i govor. Test nije moguće pasti a maksimalan broj bodova koje možete ostvariti je 120. Međutim, svaka škola zahteva da se osvoji određeni broj bodova za upis, pa bi bilo najbolje da se o tome raspitate unapred. TOEFL sertifikat je validan dve godine od trenutka njegovog izdavanja. Na našim prostorima ovaj test se polaže putem interneta, u nekom od ispitnih centara u Beogradu, Nišu ili Subotici.

Više od 27 miliona ljudi šitom sveta je do sada polagalo TOEFL.

Šta je IELTS?

IELTS (International English Language Testing System) je ispit iz engleskog jezika potreban za studije ili trajno iseljenje u Evropu, Ameriku, Australiju ili Novi Zeland. IELTS je najpopularniji test znanja engleskog jezika i otvara mnoge mogućnosti za međunarodno obrazovanje i zaposlenje širom sveta.

Više od 1,7 miliona ljudi polaže IELTS test godišnje. Postoje dva tipa ovog testa: opšti (general) i akademski (academic). Testiraju se sve četiri jezičke veštine, ispit se polaže u organizaciji Britanskog saveta i traje oko 2,5 sata.

Koji je prvi korak ka polaganju međunarodno priznatih ispita?

Prvi korak je da proverite svoj trenutni nivo znanja engleskog jezika. Svoje znanje možete besplatno proveriti u Visokoj školi modernog biznisa. Procena se vrši na osnovu Zajedničkog evropskog okvira (CEFR – The Common European Framework of Reference for Languages). Učenje jezika prema ovoj skali podrazumeva 6 nivoa poznavanje a da biste se spremili za polaganja TOEFL ili IELTS testa podreban je minimum B2 nivo znanja.

Potom bi trebalo da se informišete o skoru koji Vam je potreban za upis na određeni fakultet ili zaposlenje. Ukoliko Vam je potrebna pomoć oko učenja, Visoka škola modernog biznisa organizuje >> pripremu za polaganje međunarodno priznatih ispita.

Koja je cena polaganja IELTS i TOEFL ispita?

Polaganje IELTS i TOEFL ispita se obično organizuje subotom. Prijava i plaćanje za TOEFL se vrši putem interneta, cena je oko 200 dolara. Cena za IELTS je oko 25.000 dinara a uplata se vrši u prostorijama Britanskog saveta u Beogradu. Rezultati ispita se objavljuju dve nedelje nakon polaganja.

Autor: M.A. Bojana Petrović, nastavnik engleskog jezika u Visokoj školi modernog biznisa