Priprema za međunarodne ispite

Pripremna nastava vas osposobljava za uspešno polaganje testova Marlins, TOEFL i IELTS iz engleskog jezika, kao i GOETHE i ÖSD sertifikata, za nemačko govorno područje. 

Naziv kursaTrajanje kursaFond časova
Marlins3 meseca24 časa
TOEFL5 meseci40 časova
IELTS5 meseci40 časova
GOETHE3 meseca24 časa
ÖSD3 meseca24 časa

– Polaganje Marlins testa je neophodan uslov za rad na kruzerima i sadrži posebno osmišljena pitanja za osoblje na brodu. Akcenat je na interakciji između zaposlenih i gostiju broda, kao i na uslugama koje su u ponudi. Ovakav vid zaposlenja pruža mnogobrojne prednosti i mogućnosti, kao što su veliki prihodi, zabava, međunarodna putovanja i bogato iskustvo. Priprema za polaganje Marlins testa traje 3 meseca, nastava se održava 2 puta nedeljno a vreme trajanja časa je 60min.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) je ispit iz engleskog jezika potreban onima koji žele da upišu studije na nekom od američkih i kanadskih fakulteta. Sadržaj kursa je koncipiran tako da efikasno i kvalitetno pripremi polaznika i pomogne mu da ovlada svakim segmentom engleskog jezika uključujući pisanje, čitanje, razumevanje govornog jezika i konverzaciju. Nivo znanja engleskog jezika koji bi trebalo da imate da biste pohađali TOEFL pripremni kurs je upper-intermediate, odnosno B2. TOEFL sertifikat validan je dve godine od trenutka njegovog izdavanja. Priprema za polaganje TOEFL ispita traje 5 meseci, nastava se održava 2 puta nedeljno a vreme trajanja časa je 60min.

IELTS (International English Language Testing System) je ispit iz engleskog jezika potreban za studije ili trajno iseljenje u Evropu, Ameriku, Australiju ili Novi Zeland. IELTS je najpopularniji test znanja engleskog jezika i otvara mnoge mogućnosti za međunarodno obrazovanje i zaposlenje širom sveta. Dizajniran je u skladu sa najvišim međunarodnim standardima procene znanja engleskog jezika i testira sve četiri jezičke veštine: razumevanje odslušanog teksta (listening), razumevanje pročitanog teksta (reading), pisano izražavanje (writing), usmeno izražavanje (speaking). Nivo znanja engleskog jezika koji bi trebalo da imate da biste pohađali IELTS pripremni kurs je upper-intermediate, odnosno B2. Priprema za polaganje IELTS ispita traje 5 meseci, nastava se održava 2 puta nedeljno a vreme trajanja časa je 60min.

GOETHE sertifikat je međunarodno priznat dokaz o poznavanju nemačkog jezika. Posedovanje ovog sertifikata je neophodan uslov za sticanje radne dozvole kao i za upis na većinu univerziteta na njemačkom govornom području. Pripremna nastava će se fokusirati na razvoj četiri jezičke veštine tj. čitanje, slušanje, pisanje i govor. Priprema za polaganje GOETHE sertifikata traje 3 meseca, nastava se održava 2 puta nedeljno a vreme trajanja časa je 60min.

ÖSD (Österreich Schweiz Deutschland) ispit vam nudi mogućnost sticanja austrijske jezičke diplome. Ovaj sertifikat je priznat u mnogim državama sveta kao dokaz o poznavanju nemačkog jezika, i pruža vam mogućnost zaposlenja i studiranja na teritoriji Nemačke, Austrije i Švajcarske. Pripremna nastava će se fokusirati na razvoj četiri jezičke veštine tj. čitanje, slušanje, pisanje i govor. Kurs traje 3 meseca, nastava se održava 2 puta nedeljno a vreme trajanja časa je 60min.