office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               
16 новембра, 2021

Day

Meke veštine: primena u liderstvu

Soft Skills – takozvane meke veštine – su interpersonalne veštine koje se danas cene sve više. Osnova mekih veština jeste umeće komunikacije sa drugima. Vrste...
Read More

Prvi kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 3

Poštovane kolege, Prvi kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 3 će se održati 23.11.2021. u dva termina: – grupa I (studenti sa početnim slovom prezimena A-LJ)...
Read More

Prvi kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 1

Poštovane kolege, Prvi kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 1 će se održati 25.11.2021. u dva termina: – grupa I (studenti sa početnim slovom prezimena A-LJ)...
Read More