office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Zašto je online učenje stranih jezika sve popularnije?

Razvoj novih tehnologija doveo je do sve veće popularnosti učenja na daljinu. Ovaj trend su prepoznali ne samo vodeći univerziteti širom sveta nego i škole stranih jezika koje nude odlične online kurseve. Postoji mnogo prednosti ovakvog načina učenja a jedini preduslov je dobra internet konekcija.

  • Sami birate mesto i vreme za učenje

Najveća prednost učenja na daljinu svakako je mogućnost da kurs pohađate iz udobnosti svog doma. Pokazalo se da je mnogim polaznicima lakše da nova znanja usvajaju u poznatom prostoru. Ne gube vreme na putovanje, ne plaćaju troškove puta, štampanja i kupovine nastavnih materijala. Takođe, ne moraju da se ograniče na predavače i škole stranih jezika (https://mbs.edu.rs/skola-stranih-jezika/) koje se nalaze u njihovoj blizini, nego mogu odabrati predavače iz bilo kog dela sveta. Za razliku od tradicionalnih predavanja, gde su termini nastave fiksni, odlika online učenja je fleksibilnost. Polaznici mogu da uče i slušaju predavanja u terminima koji im najviše odgovaraju. Na taj način, zaposleni imaju mogućnost da usklade poslovne obaveze i pohađanje kursa stranog jezika.

  • Polaznici određuju način i tempo učenja

Osim što mogu da sami biraju vreme za učenje, polaznici mogu i da više puta odslušaju snimljena predavanja ili da, po potrebi, preskoče neke delove. Lekcije uče na način koji njima odgovara a znanja usvajaju sopstvenim tempom. Takođe, predavači imaju mogućnost da pripreme različite sadržaje a na polaznicima je da odaberu one koji njima najviše odgovaraju.

Poznato je da su jezičke veštine koje se razvijaju tokom učenja stranog jezika čitanje, pisanje, govor i slušanje. Čitanje i pisanje spadaju u receptivne veštine, dok su govor i pisanje produktivne veštine. To znači da prilikom učenja jezika nije dovoljno samo usvajati znanje, nego i aktivno koristiti jezik u komunikaciji. Zato su u online učenju neizostavni alati poput Skype-a ili virtuelne učionice.

  • Uticaj pandemije COVID-19 na popularnost online kurseva

Način učenja se znatno promenio zbog pandemije COVID-19. Iako nam je korona virus otežao svakodnevnicu i doneo dosta briga, trenutna situacija nam je omogućila i da iskusimo kako izgleda učiti na daljinu. Usvajanje novih znanja se sve više prebacuje iz učionica na digitalne platforme. Pored mnogih prednosti online učenja, postoje i određeni nedostaci. Nedovoljna tehnička pismenost i slaba internet konekcija su glavni izazovi učenja na daljinu. 

Neizbežno je pitanje da li je ovaj sistem učenja podjednako efikasan kao i tradicionalni pristup. Iako istraživanja pokazuju da se znanja putem online nastave usvajaju podjednako brzo (u nekim slučajevima čak i brže nego u učionici), digitalne tehnologije i aplikacije za učenje jezika  (https://mbs.edu.rs/mbsblog/najbolje-aplikacije-za-ucenje-stranih-jezika/) ne mogu da nadomeste prisustvo predavača i rad u grupi koji podstiče učenje, saradnju, ali i takmičenje.

Autor: M.A. Bojana Petrović, nastavnik u Visokoj školi modernog biznisa