office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Zaposleni sa nasmejanim licima

Shvatanje da je motivacija zaposlenih ključna stavka svake uspešne komunikacije s kupcima i ostalim stejkholderima, staro je više decenija.

Jedan od primera sprovođenja kampanje za podizanje morala zaposlenih zabeležen je 1963. godine u SAD-u. Ujedno, to je i okolnost pod kojom je rođen danas širom sveta poznati simbol “smajli fejs” (engl. smiley face).

Naime, jedna osiguravajuća kompanija iz tog vremena se posle reorganizacije koju je sprovela suočila sa nezadovoljstvom svojih zaposlenih i, u cilju podizanja morala ovog osoblja koje je bilo u neposrednom kontaktu s klijentima kompanije, donela odluku da sprovede odgovarajuću kampanju. 

Zadatak je dodeljen direktoru prodaje i marketinga, koji je kontaktirao umetnika Harvija Bola (Harvey Ball). Zatražio mu je osmeh koji bi mogao da se stavi na razne promotivne proizvode poput znački, vizit karti, postera i sl. Bol je nacrtao osmeh, zatim mu je dodao oči i tako je nastao smajli. Za ovaj posao od 10 minuta zaradio je 45 dolara. Osiguravajuća kompanija je svojim predstavnicima prodaje, zaposlenima i klijentima podelila na desetine hiljada žutih znački do 1979. godine, kada je ova kampanja zvanično završena. Sam smajli nastavio je da živi sopstvenim životom kao međunarodno priznat simbol prijateljske komunikacije.

Ne zaboravite da pratite sajt Visoke škole modernog biznisa, upis je u toku!

Dr Aleksandra Brakus, vanredni profesor