office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366            

Vrednosti ili novac, kako posmatrati stvari?

U današnjem svetu, gde su ljudi fokusirani na radne zadatke i balansiranje između poslovnih i privatnih obaveza, malo vremena se posvećuje vrednostima koje čine da se čovek oseća ispunjeno i uzvišeno. U nastavku teksta pričamo o novcu kao neophodnoj vrednosti za život, ali i životnim vrednostima.

Trudite se da mislite o novcu kao o sredstvu, ne kao o rezultatu:

Većina nas novac posmatra kao rezultat, nešto što stičemo svojim radom, a bez čega ostajemo nakon kupovine i potrošnje. Iako novac koristimo kako bismo podmirili sve potrebe i platili račune, sticanje novca uglavnom posmatramo kao odnos „koliko zaradim-toliko izgubim“.

Suprotno tome, većina uspešnih i bogatih ljudi novac posmatra kao sredstvo (alat), pomoću kojeg mogu da ostvare više nego što zaista žele. Umesto da zarađeni novac jednostavno troše, ovi ljudi razmišljaju kako mogu isti novac da „uposle“, kako bi od dodatne zarade na njemu plaćali svoje potrebe.

Obrazovanjem u oblasti poslovnog menadžmenta na Visokoj školi modernog biznisa, stičete znanja koja će vam omogućiti da novcem raspolažete poput istinskih preduzetnika i uspešnih poslovnih ljudi. Uz način razmišljanja koji je neophodno vežbati, steći ćete potrebne veštine neophodne za uspeh u životu i radu.

Nastojte da odnos prema novcu ne doživljavate emotivno:

Emocije rukovode mnogim našim aktivnostima. Često su uzrok ili podsticaj za određene reakcije ili misli koje imamo. Ukoliko smo emotivni prema novcu i dozvoljavamo da on diktira naša raspoloženja, nećemo moći da počnemo da ga posmatramo kao alat i sredstvo za dolaženje do uspeha. Emocije mogu da zamagle našu moć rasuđivanja i zbog toga se može desiti da donesemo pogrešnu odluku u vezi sa ulaganjem i trošenjem novca.

Vrednosti ka kojima svi težimo kriju se u saznavanju i uvećanju naših sposobnosti da situacije, događaje, odnose sa drugima i sa našim okruženjem doživimo, unapredimo i iskoristimo na najbolji mogući način. Često rad poistovećujemo sa sticanjem materijalnih dobara i gubimo iz vida važniju njegovu svrhu – duhovno ispunjenje i osećaj da je društvo za nijansu unapređeno našim postupcima.

Jedan od najpoznatijih fudbalera današnjice na sledeći način je lepo opisao sopstveni odnos prema poslu koji obavlja, kao i prema novcu, vrednostima i osećanjima. „Novac nije motivacioni faktor. Novac me ne uzbuđuje ili čini da bolje igram, jer kad si bogat onda te to ne privlači. Ja sam jednostavno srećan sa loptom na svojoj nozi. Moja motivacija dolazi od igranja igre koju volim. Ukoliko ne bih bio plaćen kao profesionalni fudbaler rado bih igrao besplatno.“ – Lionel Mesi

Visoka škola modernog biznisa nudi vam mogućnosti sticanja visokog obrazovanja iz oblasti menadžmenta, marketinga, bezbednosti i informatike. Pronađite svoj put ka uspešnoj karijeri, rukovođenoj radom koji vas ispunjava i koji nije puka potraga za novcem već zadovoljstvo svakodnevnog uspeha!