office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Tri ključne prednosti privatnih fakulteta i visokih škola

Polako se približava upisni rok i treba da odlučiš gde ćeš studirati.

Međutim, pre nego što odabereš konkretne studije javlja se ta stara dilema da li ići “na sigurno” i upisati državni, ili dati šansu privatnim fakultetima i visokim školama koje su kod nas još uvek ustanove sa kratkom tradicijom.

U nastavku ćemo dati tri osnovne prednosti privatnih fakulteta i viskoih škola koje uglavnom nećeš naći na državnim. To su:

  1. Prilagođenost studijskih programa i nastave tržištu rada. Upisivanjem visoke škole ili fakulteta se u većini slučajeva opredeljuješ i za oblast u kojoj ćeš raditi. Znači da treba dobro da razmisliš da li će ono što učiš biti primjenjivo na tržištu. Privatni fakulteti i visoke škole su nastali kao potreba da se obrazovanje prilagodi tokovima tržišta. Zato se u njihovoj ponudi mogu pronaći najplaćenija zanimanja kao što su: programer, istraživač tržišta, menadžer, finansijski konsultant i sl. Kada se ta zanimanja nude na državnim ustanovama, to uglavnom nisu dovoljno aktuelni programi.
  2. Individualni tretman. Na privatnim visokoškolskim ustanovama nisi samo broj. Predavanja i vežbe se održavaju u manjim grupama i dobićeš mnogo više pažnje i direktnog odnosa kako sa profesorima i asistentima, tako i sa administracijom. Jednostavno, nastavno osoblje i administrativne službe su disciplinovanije i privatne visokoškolske ustanove su više orijentisane ka studentskim potrebama (više su “user friendly” ustanove). To će ti pružiti mogućnost da brže stekneš aktuelna znanja i veštine i da brže napreduješ.
  3. Bolja poslovna praksa. Praksa se češće organizuje za studente privatnih, nego državnih fakulteta i visokih škola. Privatne visokoškolske ustanove uglavnom imaju bolju vezu sa privredom, pa samim tim mogu da ponude bolje programe prakse svojim studentima. To im donosi prednost prilikom zapošljavanja, jer su sa tim znanjima traženiji od poslodavaca.