office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366            

Praktični saveti za efikasno učenje

Zanima te kako uspešno studirati? Ako je tako, nisi sam/a. Malo tvojih koleginica i kolega zna efikasno da uči, a čak i jedan deo dobrih učenika iz srednje škole se ne snađe na visokim školama i fakultetima. Zbog toga, evo nekoliko praktičnih saveta za efikasno učenje:

1. Počni studije sa pravim stavom. Način na koji pristupaš studijama će uticati na tvoj uspeh. Nemali broj brucoša se uplaši od količine obaveza sa kojima se suoči na početku i onda počinje da ih odlaže. To kasnije dovodi do stresa i onda je još teže početi sa učenjem. Visoka škola modernog biznisa je zbog toga priredila priručnik pod nazivom Kako izbeći stres tokom studiranja: priručnik sa antistres tehnikama. U svakom slučaju, treba krenuti od početka ambiciozno i ne dozvoliti da se obaveze gomilaju.

2. Napravi raspored studiranja i učenja. Dobar raspored će ti omogućiti i da možeš da planiraš vreme za učenje, ali i slobodno vreme. Prilikom pravljenja važno je da budeš realan/a, jer prekratke (npr. 20 minuta po predmetu) ili preduge sesije učenja (npr. 4 sata bez pauze) neće doneti željeni rezultat.

3. Nemoj učiti “kampanjski”. Istraživanja su pokazala da “kampanjski način” nije dobar ako zaista želiš nešto da naučiš. Redovno učenje bolje stimuliše um na pamćenje i smešta novostečena znanja u dugoročnu memoriju gde ona mogu da se iskoriste i kasnije.

4. Otkrij sopstveni stil učenja. Većina ljudi ima omiljeni način učenja. Upoznaj sopstveni stil učenja koji ti najviše odgovara i onda možeš lakše da pamtiš. Postoji tri osnovna tipa učenja I ljudi razvrstanih po tom kriterijumu:

  1. Ljudi koji najbolje uče slušajući. Pokušaj čitati svoje beleške naglas i diskutovati gradivo sa drugim ljudima. Ako ti to dobro ide, onda je dobra strategija snimanje audio zapisa i slušanje gradiva na taj način.
  2. Ljudi koji najbolje uče vizuelno. Pokušaj da koristiš boje u svojim napomenama i crtaj dijagrame da bi predstavio/la ključne koncepte. Možeš da probaš da zapamtiš neke ideje kao slike. Ako ti to ide, onda si vizuelan tip studenta/kinje.
  3. Ljudi koji najbolje uče kada rade. Ako ti dobro idu igre kao što su igranje uloga i pravljenje modela u realnom vremenu, onda si ovaj tip i treba da se skoncentrišeš ka simuliranju gradiva u svom okruženju.

5. Probaj različite tehnike učenja. Ne postoji univerzalna tehnika učenja koja je najbolja za sve. Zbog toga, treba probati vizuelno predstavljanje sadržaja, asocijativno povezivanje poznatog i nepoznatog, upotrebu muzike kao stimulansa, smišljanje priča vezanih za gradivo (da bi se bolje zapamtilo), koristi analogije i metafore, stvaranje vizuelnih mentalnih mapa sa odgovarajućim vezama između ključnih koncepata, itd.

6. Izbegavaj pasivno učenje. Pre čitanja poglavlja pročitaj sažetak na kraju poglavlja i pitanja na koja treba dati odgovor. Na taj način aktivnije možeš da pristupiš gradivu, tražeći već u prvom čitanju odgovore na ključna pitanja.

7. Uči više različitih stvari. Jedan od najboljih načina za učenje je kada se kombinuje i meša tip gradiva i materijala tokom jednog dana učenja. Na taj način se smanjuje monotonija, a to je i svojevrsni unakrsni trening za tvoj mozak. Fokusiranje na različite, ali srodne teme – kao što sportisti kombinuju treninge snage i izdržljivosti – često je efikasniji način od zadržavanja na jednoj oblasti.

8. Testiraj se na kraju. Čitanje stranice udžbenika iznova i iznova ti može nekada dati privid da si naučio/la gradivo, ali je pravi test znanja to da li možeš da ponoviš to što si pročitao/la.

Autor: prof. dr Mladen R. Perić

nastavnik na Visokoj školi modernog biznisa