office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Pet koraka do savršenog tima

Vaša kompanija je dobra onoliko koliko su dobri timovi koji rade posao iz dana u dan. Potrebno je da vaša kompanija privuče nadarene i strastvene pojedinace koji mogu dobro da rade zajedno. Ako želite tim koji može uspešno da izvrši viziju vaše kompanije, razmislite o primeni ovih pet strategija.

Selektivno zapošljavanje

Ako imate jasnu viziju kompanije i vrstu tima koji želite da stvorite, trebalo bi da zaposlite samo pojedince koji će slediti ove ciljeve. Kvalifikacije ili radno iskustvo su važni, ali oni takođe treba da dele vašu strast i viziju. Najbolji timovi su oni koji su ujedinjeni oko jedinstvene svrhe i koji teže ostvarivanju ciljeva istim žarom. Da bi budući timski rad bio moguć, dozvolite timu koji će stvarno raditi sa novim zaposlenima da učestvuje u procesu razgovora sa kandidatima. Ovo ne samo da će timu pomoći da utvrdi da li postoji dobra komunikacija, već će pomoći u rušenju svih prepreka koje bi mogle postojati prilikom dovođenja nekoga novog u kompaniju.

Ohrabrenje

Timski raj je ključ uspeha svakog projekta. Bitan faktor u efektivnosti timskog rada jeste moral tima. Uprava mora voditi računa da ohrabri svoj tim, i vodi računa o moralu grupe. Ako je nivo stresa zaposlenog previsok, dobar menadžer će to primetiti i preduzeti mere da se on smanji. U istom pogledu, dužnost menadžera je da prizna doprinos svakog pojedinca timu. Prepoznavanje, naročito u grupnom kontekstu, može biti izuzetno korisno sredstvo za ohrabrenje, ali i ljubazna reč ili podsticanje rada raznim vrstama motivacije.

Evolucija

Nijedan dobar tim ne stagnira. Promena nije neprijatelj, sasvim suprotno. Efikasan tim će se razvijati u skladu sa potrebama sa kojima se susreću, prilagođavajući se njihovom kontekstu. Oni će rasti na način koji će ih učiniti najefikasnijima u tehnološkoj i poslovnoj klimi koja se stalno menja. Rukovodstvo bi trebalo da prati promene trendova u svom polju, razvijajući se zajedno sa tim trendovima kako bi bolje služilo svojoj klijenteli. Budući da su timovi sastavljeni od različitih pojedinaca sa jedinstvenim veštinama i karakteristikama, menadžeri mogu pomoći razvoju tima tražeći mogućnosti za pojedince da dodatno razviju svoje veštine i znanja. Izuzetan menadžer je menadžer koji veruje u koncept celoživotnog učenja i podstiče svoje zaposlene da se usavršavaju u oblastima za koje pokazuju talenat i interesovanje.

Aktivno slušanje

Dobar tim ceni svakog pojedinog saradnika i na taj način će prepoznati važnost slušanja. Ključ timskog rada je prepoznavanje da je svaki član vašeg tima sposoban za jedinstvene ideje i doprinose. Nećete imati istinski, sveobuhvatan tim ako neki članovi uopšte ne učestvuju. Međutim, ako se svi slušaju, imaćete više ideja, povećano kolektivno poštovanje i bolji moral u celini. Dobićete neke nove ideje i raznolika kreativna rešenja.

Korekcija kursa

Najuspešniji ljudi – i timovi – znaju kada su pogrešili i ne stide se da isprave greške. Možda donesete odluku koja se ispostavi kao loša, u kom slučaju nije mudro tvrdoglavo se držati neproduktivne zamisli. Ponekad se najbolje promene dešavaju kao rezultat plana koji nije uspeo. Najbolji timovi prepoznaju da ispravljanje kursa nije nešto što treba izbegavati, već je važan deo uspeha.

Visoka škola modernog biznisa obrazuje buduće menadžere i prepoznaje važnost timskog rada i finese upravljanja ljudskim resursima. Pored predavanja, studentima Visoke škole modernog biznisa na raspolaganju su i mnogobrojne radionice koje im pomažu da nauče kako da vode šarolike timove i podstiču timski rad.