Meke veštine: primena u liderstvu

Meke veštine: primena u liderstvu

Soft Skills – takozvane meke veštine – su interpersonalne veštine koje se danas cene sve više. Osnova mekih veština jeste umeće komunikacije sa drugima. Vrste komunikacije, kao i načine na koje možete da razvijete svoje komunikacione veštine je tema koju smo u detalje obradili u tekstu o načinima komunikacije. Iako je osnovna meka veština, veština komunikacije nije jedina koja spada u soft skills grupu.

Meke veštine su:

 • Komunikacione veštine: emotivna inteligencija, jasno izražavanje, elokventnost, strpljenje
 • Rešavanje konflikata: kritičko razmišljanje, visoka rezistencija na stres, dobre interpersonalne veštine
 • Aktivno slušanje: otvorenost ka novim informacijama, brzo reagovanje, facilitacija
 • Organizacione veštine: analitičko razmišljanje, delegiranje zadataka, liderstvo
 • Raspolaganje vremenom: procena svojih i tuđih sposobnosti, delegiranje, postavljanje realnih ciljeva, fragmentacija projekta na zadatke
 • Timski rad: fleksibilnost, aktivno slušanje, komunikacione veštine, interpersonalne veštine, team building

Meke veštine i liderstvo

Dobar lider je osoba sa visokorazvijenim mekim veštinama. Kao menadžer, vaš posao će biti upravljanje timovima ljudi. Da bi jedan tim funkcionisao, potrebno je da su pojedinci u timu sposobni za efektivnu međusobnu komunikaciju. Za ovo je zadužen tim lider.

Tim lider je neko ko…

 • donosi najbitnije odluke u vezi sa radom tima
 • upravlja članovima tima (delegira zadatke)
 • uči članove tima kako da obavljaju svoje zadatke
 • brine o zadovoljstvu i motivaciji članova tima
 • odgovara za radnu klimu i timsku atmosferu
 • vodi primerom

Koju ulogu igraju meke veštine u liderstvu?

Pri upravljanju timom, tim lider praktično primenjuje meke veštine na sledeće načine:

 • Komunikacione veštine:

Dobar tim lider je asertivni komunikator. To znači da je stil komunikacije otvoren: lider iznosi činjenice i stavove ali na način koji ne ugrožava druge. Iako svoja mišljenja iznosi samopouzdano, ostavlja prostor za diskusiju. Ovakav komunikator je otvoren ka drugačijim mišljenjima i ne drži zatvoren monolog već otvara dijalog pozivjući druge da doprinesu temi.

Tim lider takođe mora biti svestan članova svog tima. Svaka osoba ima svoj stil komunikacije, drugačiji karakter i narav. Da bi uspešno komunicirao sa svojim timom, kao i da bi bio uspešan facilitator komunikacije među članovima tima, lider mora dobro proceniti ko su članovi tima i na kakvu vrstu komuniciranja najbolje reaguju.

Povrh svega, lider mora jasno da komunicira svoje ideje i zaduženja drugih. Članovima tima mora biti jasno šta se tačno od njih očekuje kako bi mogli uspešno da izvrše svoje zadatke. 

 • Rešavanje konflikata:

Sasvim je normalno da će u timu nekada doći i do konflikata. Timski rad ume da bude stresan: grupa ljudi koja često ima drugačije stilove komunikacije, različite navike, interesovanja i stavove, radi zajedno u često stresnim okolnostima. Svaki lider mora biti spreman na to da će u jednom trenutku doći do konflikta među ljudima. U ovim situacijama se prepoznaje dobar lider.

Da bi se konflikt uspešno rešio, lider prvo mora proniknuti u srž problema. Za to su potrebne razvijene komunikacione i interpersonalne veštine, kao i umešnost aktivnog slušanja.

Lider mora pokazati objektivnost i nepristrasnost, ali takođe i strpljenje, razumevanje i toleranciju. Otvoreno zauzimanje nečije strane može potencijalno eskalirati konfrontaciju. Lider mora pokazati otvorenost ka kompromisu i funkcionisati kao facilitator u rešavanju problema.

Ukoliko članovi tima imaju međusobne probleme – niko ih ne može rešiti u njihovo ime. Ipak, dobar lider će primetiti problem (uostalom, nesuglasice i konflikti na radnom mestu se loše odražavaju na projekat na kome se radi) i pomoći onima koji su u konfliktu da dođu do zajedničkog rešenja. Lider mora biti primer efektivne komunikacije.

 • Aktivno slušanje:

Aktivno slušanje je veština koja igra veliku ulogu u komunikaciji, rešavanju konflikata, tim bildingu, pa tako i generalnom upravljanju timom.

Aktivno slušati prosto znači zaista slušati. Ovo možda zvuči kao smešan pojam za uvrstiti u veštinu, ali kada malo bolje razmislite, shvatićete da ovo zaista jeste veština u pravom smislu te reči. Aktivno slušanje ne znači samo prisutnost i primanje informacija, već otvorenost ka primanju novih informacija, informacija koje se možda suprotstavljaju vašim stavovima, mišljenjima i planovima, i objektivno obrađivanje ovih podataka za sebe.

Aktivno slušanje takođe podrazumeva da kada govorite sa svojim timom, pa čak i kada delegirate zadatke, ne držite govor. Ostavljate prostora za komentare, primedbe i sugestije. Aktivno slušanje znači da glasove članova vašeg tima zaista čujete, i da spremno prihvatate sugestije i modifikujete svoje planove.

 • Organizacione veštine:

Organizacione veštine su izuzetno bitne za bilo koga u menadžerskoj ili liderskoj poziciji. Kao vođa tima, vi ste osoba koja će postaviti ciljeve svom timu kao i inicijalni plan rada. U organizacione veštine spadaju sledeće sposobnosti:

 • analitički pristup zadatku
 • realno planiranje projekata na osnovu obima posla i sposobnosti kao i kvalifikacija zaposlenih
 • delegiranje zadataka na osnovu realnih kompetencija zaposlenih
 • spremanje „plana B“
 • efektivno raspolaganje vremenom
 • Raspolaganje vremenom:

Još jedna veština koja se ne ceni dovoljno je sposobnost realnog raspolaganja vremenom. Problemi u timskom radu često nastaju kada su rokovi nerealistični ili kada dolazi do zastoja zbog nepredvidivih situacija.

Da biste efektivno raspolagali vremenom i postavljali idealne rokove, potrebno je da realno procenite i tuđe ali i svoje sposobnosti.

Bitno je delegirati dužnosti na osnovu kompetencija i obaveza članova tima kojima se dodeljuje određeni deo posla.

Ciljevi koje postavljate takođe moraju biti realni: do realnih ciljeva se dolazi objektivnom procenom resursa.

Velike projekte je takođe nužno podeliti na smislene, manje celine.

 • Timski rad:

Afinitet ka timskom radu je sposobnost koja se najčešće pripisuje zaposlenima ili potencijalnim kandidatima. Ipak, ne sme se prevideti važnost sposobnosti rada u timu ni samog lidera. Lider je zadužen za motivaciju tima i za održavanje timskog morala. Lider je osoba koja postavlja atmosferu i gradi timski duh.

Efektivan timski rad se osigurava kroz motivisanje članova tima: to mogu biti konkretne naknade, ali mogu prosto biti i afirmacije, pohvale i isticanje postignutih uspeha. Na lidera spada da na druge prenese svoje komunikacione veštine: facilitacija diskusija, asertivno komuniciranje i rezolucija konflikata su kvaliteti koje bi dobar lider trebalo da prenese na druge.

Dobar lider takođe daje konstruktivne kritike: ovakve kritike ne demorališu i ne kažnjavaju zaposlene, već im ukazuju na greške i nude predloge rešenja, tretirajući grešku kao priliku za učenje.

Tim bilding (team building) je takođe veliki deo razvijanja timskog duha. Ovo uglavnom podrazumeva neformalne aktivnosti kroz koje članovi tima dobijaju priliku da se malo bolje upoznaju. Poznavati svoje kolege, uspostavljati ličnije veze i dobre odnose uveliko pomaže atmosferi na radnom mestu pa tako i ima pozitivan efekat na rezultate rada tima.

Neke od popularnih aktivnosti za tim bilding su:

 • brainstorming sesije
 • ice-breaker igrice
 • neformalna druženja
 • ekskurzije
 • takmičenja
 • tradicija godišnjih proslava

Meke veštine kao ključne veštine

Kao što se može videti iz navedenih primera, meke veštine uopšte nisu apstraktne kako se na prvi pogled možda učini. One su izuzetno bitne i primenjive u liderskim ulogama.

MBS je Visoka škola čiji je cilj da od studenata gradi izvrsne menadžere. Veliki deo toga je i rad na mekim veštinama. Studenti meke veštine mogu da razvijaju kroz učešće u aktivnostima Studentskog kluba, kroz obavljanje stručnih praksi, odlaskom na studentske razmene kao i učešćem na raznovrsnim radionicama koje MBS nudi besplatno uporedo sa redovnom nastavom.

Bazirano na radionici M.A. Aleksandre Rokvić iz juna 2021. godine