office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

MBS za vreme pandemije

Svetska pandemija Covid19 okrenula je svet naglavačke i uzrokovala mnogobrojne društvene, ekonomske i lične izazove. Jedan od većih problema sa kojima su se susrele sve države sveta jeste obrazovanje. Kao jedini logičan odgovor na brzo širenje virusa, škole i fakulteti su digitalizovali svoje aktivnosti. Pretvaranje kurseva koji se zasnivaju na interakciji, komunikaciji i timskom radu u online predavanja je izuzetno zahtevan proces. Ovo je bio veliki izazov, pogotovo za države kao što je Srbija, gde online obrazovanje nije do sada implementirano.

Visoka škola modernog biznisa, ponosi se svojim brzim i efikasnim odgovorom na novonastalu situaciju. MBS omogućava online studiranje koje stavlja potrebe studenata u centar. U periodima kada je studentima po zakonu dozvoljeno da fizički učestvuju u nastavi, MBS je strogo implementirao sve mere sigurnosti: obavezno nošenje maski, dezinfekcija, redovno čišćenje i provetravanje, i prostor koji omogućava distanciranje. Povrh toga, sva predavanja su bila snimana u vidu livestream-a, tako da su ugroženi studenti, ili studenti koji su prosto birali da se što manje izlažu riziku, uredno mogli da prate nastavu i online. Čak i sada, kada dolazak u prostorije MBS-a nije moguć, online predavanja se sprovode redovno, a studentima se nudi i livestream prenos, kao i snimak svakog predavanja i dodatnih radionica. Studentima je online studiranje zaokruženo i online konsultacijama, koje omogućavaju redovan kontakt i ličnu komunikaciju sa profesorima. Radionice na različite interesantne i relevantne teme se i dalje održavaju, takođe livestream prenosom.

Situacija u našoj zemlji, kao u svim država sveta, je neizvesna. Da li nas čeka još jedna online školska godina, ili će učionice ponovo biti pune – na ovo niko nema pouzdan odgovor. Ono što znamo zasigurno jeste da je MBS spreman u oba slučaja. MBS uspešno parira evropskim fakultetima čak i kada je online studiranje u pitanju. Studenti neće biti oštećeni ni na koji način, čak i ukoliko se nastavi sa online nastavom u 21/22 školskoj godini.

Novo doba online studiranja sa sobom povlači i neka veća pitanja – šta će se desiti sa obrazovnim sistemom u budućnosti, u post-Covid19 svetu?

Prelazak na online platforme u poslednjih godinu dana pokazao nam je i prednosti i mane ovakvog načina sprovođenja nastave. Primetili smo da online studiranje daje studentima slobodu u raspoređivanju svojih obaveza, ne isključuje ih iz rada fakulteta kada su onemogućeni da prisustvuju lično, a dozvoljava i rad sa bilo koje lokacije. Ovo je pogotovo korisno kada su u pitanju prekvalifikacije, i u slučajevima kada studenti i studiraju i rade. Sa druge strane, online studiranje oduzima ljudski kontakt, element socijalizacije, i smanjuje interaktivnost – što je nešto što smo svi naučili da cenimo u toku pandemije. Budućnost će, verovatno, biti kombinacija standardnih praksi i novih praksi koje su nastale za vreme Covid19, stvarajući odličan paket hibridne nastave za svačije potrebe.

MBS je trenutno visoko funkcionalni online fakultet sa studentima u fokusu. Šta nam 2021. godina donosi, niko od nas ne može predvideti. Ali jedno je sigurno – MBS će i dalje uspešno obrazovati nove generacije menadžera i profesionalaca u sferi modernog biznisa.