office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Da ti prvi CV na engleskom oduševi poslodavca

Planirate da aplicirate za radno mesto u inostranoj firmi ili tražite posao u inostranstvu a nemate značajno radno iskustvo? Dobro napisan CV na engleskom jeziku je ono što će Vas izdvojiti od ostalih kandidata i dati priliku da osigurate željeni posao. Međutim, imajte na umu da, čak i ukoliko dobro vladate engleskim jezikom,  potrebno je da poznajete osnovna pravila pisanja CV-ja.

Pisanje radne biografije ima nekoliko faza, a sama struktura i sadržaj CV-ja zavise i od kompanije kod koje konkurišete za posao. Neophodno je prilagoditi CV svakom konkursu za koji aplicirate i pri tome obratiti pažnju na stil, odabir reči, pravopis i vizuelni izgled. Mi ćemo Vam pomoći da napišete CV koji će privući pažnju Vašeg potencijalnog poslodavca i osigurati Vam poziv na intervju na engleskom jeziku.

Šta je CV?

Pre nego što počnemo sa pisanjem, važno je znati šta je CV i zašto je nezaobilazan element prilikom konkurisanja za posao. Ova skraćenica potiče od latinske fraze Curriculum Vitae što u bukvalnom prevodu znači „tok života“. To je, dakle, dokument koji sadrži hronološki opis Vašeg obrazovanja, radnog iskustva i kvalifikacija. Osnovna namena CV-ja jeste da Vas predstavi poslodavcima, koji na osnovu njega stvaraju prvi utisak o Vama.

Razlike u pisanju CV-ja i rezimea

U poslovnoj kulturi postoji jasna razlika između pisanja CV-ja i rezimea. Osnovne razlike se odnose na dužinu, sadržaj i namenu ovih dokumenata. Rezime se  preferira prilikom konkurisanja za posao u nekoj američkoj ili kanadskoj kompaniji. Ovo je kratka, sažeta forma aplikacionog dokumenta u kojem budućeg poslodavca informišete samo o relevantnom obrazovanju i radnom iskustvu. Rezime ne bi trebalo da bude duži od jedne strane A4 formata. Reč CV se takođe koristi u Americi, ali za konkurisanje na pozicije u akademskoj zajednici. Obično je znatno duži od rezimea, jer sadrži informacije o akademskim dostignućima kandidata, publikacijama, radovima i nagradama.

Kada konkurišete za posao u britanskoj, irskoj ili australijskoj kompaniji, imajte na umu da bi Vaš CV trebalo da sadrži detaljnije informacije o akademskom uspehu, ocenama, obrazovnim institucijama koje ste pohađali, profesionalnim dostignućima, osvojenim nagradama i priznanjima. Uobičajeno je da takav CV obuhvata dve ili tri strane.

Kod apliciranja u američkim i britanskim kompanijama nije praksa da se u sklopu radne biografije šalje slika, za razliku od većine evropskih zemalja. Štaviše, u Americi je ovo zabranjeno, kako bi se sprečila rasna ili bilo koja druga diskriminacija. Iz istog razloga se u delu Lični podaci ne navodi bračni status, godine, pol i nacionalnost.

U zavisnosti od lokacije firme u kojoj konkurišete za posao, koristićete reči i termine iz britanskog ili američkog engleskog i, u skladu sa tim, prilagoditi pravopis. Na primer, u Americi se za stručnu praksu koristi reč „internship“, dok je u britanskom engleskom to „training period“. Obratite pažnju i na razlike između driving license i driver’s license, trainee i intern, covering letter i cover letter, itd.

Dobar CV je Vaša propusnica za sledeći krug selekcije. Kao što smo već napomenuli, proces pisanja radne biografije ima nekoliko faza. Takođe, imajte na umu da Vam je za intervju na engleskom potreban minimum B1 nivo poznavanje jezika.

Osnovni elementi CV-ja na engleskom jeziku

Iako je uvek potrebno prilagoditi CV i propratno pismo konkretnoj poziciji i kompaniji, postoje opšta pravila kojih se treba pridržavati kada pišete CV, bez obzira na kojem jeziku se piše. Dobro napisana radna biografija treba da bude pregledna, sažeta i da sadrži relevantne podatke. Svaki CV mora da sadrži sledeće delove:

  • Personal details and contact information

Ovo je uvodni deo u kojem navodite svoje lične podatke – First name and surname, address, telephone number, email address, date of birth, place of birth.

  • Work experience

Kao neko ko se našao u situaciji da konkuriše za posao predavača engleskog jezika bez ikakvog radnog iskustva, znam da nije nemoguće da aplicirate uspešno. Međutim, važno je da na pravi način predstavite svoje znanje, veštine i talente. Najpre sastavite listu svih radnih iskustava, stručnih praksi i odgovornosti koje ste imali. To ne podrazumeva samo plaćeno radno iskustvo nego i volonterski rad, učešće na projektima, dodatne obuke, priprema poslovnih planova, itd.

Upravo iz tog razloga, MBS svojim studentima obezbeđuje plaćenu stručnu praksu, radionice i specijalizovane kurseve. Polaznici imaju priliku da steknu praktično radno iskustvo, dodatna znanja iz oblasti marketinga, menadžmenta, finansija, biznisa, stranih jezika, da nauče kako da uspešno komuniciraju i dođu do željenog posla. Studenti MBS-a dobijaju sertifikate sa kurseva i praksi, što je važna stavka u svakoj radnoj biografiji. Takođe, ukoliko ste sami stekli neka dodatna znanja i veštine putem vebinara i tutorijala, ako pišete blog ili se bavite marketingom na društvenim mrežama, obavezno to navedite u CV-ju. To će Vašem poslodavcu pokazati da pratite savremene trendove, dobro organizujete vreme i konstantno se usavršavate.

  • Education

U sekciji Obrazovanje potrebno je navesti ime obrazovne institucije, mesto, godinu početka i završetka obrazovanja. Najpre navodite najskorije diplome i edukacije, a zatim one ranije.

  • Skills

U ovom delu ćete pisati o svojim veštinama. Naravno, potrebno je navesti isključivo one veštine koje su značajne za Vaš potencijalni posao – komunikacione veštine, organizacione sposobnosti, poznavanje stranih jezika, poznavanje kompjuterskih programa…

Communication, active listening, computer skills, interpersonal skills, leadership skills, problem-solving skills, time-management – ovo su neke od veština koje možete navesti u svom CV-ju na engleskom jeziku.

  • Interests

Verovali ili ne, poslodavci posebnu pažnju poklanjaju delu radne biografije koji se odnosi na interesovanja prijavljenih kandidata. Na osnovu hobija i interesovanja moguće je dosta toga saznati o nečijem karakteru i steći bolji uvid u ličnost te osobe. Takođe, ovo je način da poslodavci saznaju kako bi se neko uklopio i funkcionisao u njihovom timu. Poželjno je da interesovanja koja navedete istaknu veštine koje se u poslu primenjuju, a neke od opcija su: blogging, writing, learning languages, photography, sports. Pisanje ukazuje da ste kreativna osoba koja u slobodno vreme usavršava i razvija svoje veštine; učenje stranih jezika zahteva upornost i disciplinu, dok sportska aktivnost podrazumeva timski duh i interakciju.

Obratite pažnju na vizuelni izgled CV-ja

Istraživanja pokazuju da poslodavci obično posvete 10-15 sekundi svakoj radnoj biografiji. Tokom tog vremena oni obićno skeniraju Vaš CV pa je izuzetno važno da on bude jasan i pregledan. Vizualno istaknite naslove i podnaslove, koristite čitljiv font kao što je Times New Roman ili Helvetica veličine 10-12. Elementi dizajna koje možete koristiti su tačke za nabrajanje, boje, podebljana slova koja ističu važne delove ili ikonice u delu sa veštinama. Postoje besplatni obrasci koje možete koristiti kako bi Vaša radna biografija izgleda profesionalno i moderno.

Dobar CV je prvi korak na putu ka ostvarenju Vaših poslovnih planova. Nadamo se da će Vam ovi saveti biti od koristi kada budete aplicirali za posao u inostranoj kompaniji. Želimo Vam puno sreće na sledećem intervjuu!

Piše: M.A. Bojana Petrović