office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

„Jednorog“ – san svakog preduzetnika

Šta su kompanije „jednorozi“?

Da li znate za šta je zajedničko za Airbnb, Facebook, Uber, Snapchat, Pinterest? Osim toga što se u osnovi radi o tehnološkim kompanijama,  sve one su i jednorozi (engl. Unicorns). Jednorog je mitsko stvorenje koje je vekovima bilo deo kolektivne mašte različitih naroda širom sveta, a vremenom je postao gotovo sinonim za retkost.  Ono što je nekada bilo rezervisano za bajke i igračke za decu, postalo je imperativ u poslovnim svetu. Nešto što je pre skoro deset godina bilo simpatična definicija,  u međuvremenu je za preduzetnike i investitore širom sveta postao cilj kojem streme.

O čemu se zapravo radi? Šta jednu kompaniju čini jednorogom? Gde se ti jednorozi danas mogu naći?

Iza popularne, a za neke  i pomalo infantilne etikete, krije se mnogo više od potrebe ili želje za prepoznatljivom ili viralnom odrednicom. Termin jednorog, prvi put je upotrebila Aileen Lee osnivačica Cowboy Ventures, u autorskom  članku objavljenom novembra 2013. godine na sajtu TechCrunch. Naime, autorka je  sve  privatne startap kompanije u tehnološkom sektoru, koje su vredele više od  milijardu dolara nazvala jednorozima. U periodu 2003. -2013. godina osnovano je 39 kompanija, uglavnom za razvoj softvera, koje su u trenutku objavljivanja članka, bile procenjene na milijardu i više američkih dolara.

Šta je zajedničko za kompanije „jednoroge“?

Кako je moguće da ne jedna, ne tri ili pet, već 39 kompanija u svetu istovremeno dostigne tako ogromnu vrednost? Odgovor na to pitanje leži u nekim od karakteristika koje je autorka navela u članku:

 • Prosečna starost (osnivača) preduzetnika bila je 34 godine;
 • Pojavile su se u eri društvenih mreža, i znali su kako to da iskoriste;
 • One su B2C (engl. Business to Consumer) orijentisane, odnosno razvijaju komercijalne strategije koje su orijentisane ka klijentima ili krajnjim potrošačima;
 • U posmatranom periodu, u proseku,  godišnje su nastajala četiri jednoroga.
 • Generisale su približno 26 puta veću vrednost za svaki uloženi dolar.
 • U 90% kompanija, osnivači  su se dobro poznavali. Neka poznanstva datiraju još iz školske klupe.
 • Silikonska dolina je sedište 27 od 39 kompanija članica kluba jednoroga.

Od tada su se stvari bitno promenile. Do oktobra 2022. godine, prema podacima sajta CBInsights,  širom sveta identifikovano je preko 1.200 jednoroga. Osim drastičnog povećanja  broja kompanija jednoroga, izdiferencirale su se i različite podvrste: kompanije procenjene na preko 10 milijardi dolara nazvane su dekakorni, dok su one koje su procenjene na preko 100 milijardi dolara su hektokorni. Trenutno  u svetu posluju tri hektakorna – dve kineske i jedna američka kompanija. Dekakorna jer bilo više, preko pedeset sa tendencijom njihovog uvećanja. Prema sajtu Tracxn, od početka 2022. godine, 216 kompanija je postalo jednorog, što je pad za 60% u odnosu na isti period prošle godine. Sjedinjene Američke Države prednjače na listi zemalja sa 865 jednoroga, što čini 53% od ukupnog broja kompanija jednoroga, Кina ih prati sa 224 kompanije jednoroga, a trećoj poziciji je Indija (108).

Koje su karakteristike startap „jednoroga i da li postoji jedinstvena formula za uspeh?

Generalno, ne postoji opšta formula za pokretanje  startapa koji ima potencijal da postane jednorog. To zavisi od velikog broja različitih faktora, od kojih su neki van kontrole osnivača. Zajedničke osobine startap jednoroga su:

 • Mladost: Jednorozi su mlade kompanije  koje su svoju šansu prepoznala u određenoj  maloj ili nepoznatoj tržišnoj niši. Osim toga, prosečna starost zaposlenih u kompanijama jednorozima je između 30 i 40 godina.
 • Inovativnost: Nove, inovativne tehnologije su osnovna poslovna karakteristika jednoroga.
 • Finansiranje: Jednorozi su vešti u privlačenju investitora.
 • Poslovni model: Strategije jednoroga ciljaju krajnje potrošače sa ponudom koja zadovoljava njihove potrebe.

Drugim rečima, mladost, tehnologije bazirane na internetu, strategije direktnog povezivanja sa svojim potrošačima i klijentima i interaktivna komunikacija koju su omogućile društvene mreže, predstavljali su idealan okvir za mlade inovatore i preduzetnike da primene svoju kreativnost i lucidnost u iskorišćavanju mogućnosti trenutne poslovne klime.

Ako pođemo od pretpostavke da je delatnost jednog broja kompanija jednoroga u domenu pokretanja i razvoja društvenih mreža koje milioni ljudi širom sveta koriste za komunikaciju i da se druga grupa kompanija bavi delatnošću pružanja usluga pretrage, prenosa ili lociranja, nije teško zaključiti da je tajna uspeha startap jednoroga u zadovoljavanju tržišne tražnje koristeći internet i mobilnu telefoniju kao osnov.

Mit da jedna mlada kompanija sa preduzetničkim duhom, inovativnim idejama i poslovnim modelom dostigne vrednost veću od jedne milijarde američkih dolara za manje od deset godina, danas je postao realnost zahvaljujući tehnološkim inovacijama koje su iz korena promenile poslovno okruženje.

Da li postoje primeri kompanija jednoroga u Srbiji i okruženju?

U Republici Srbiji, za sada, nijedan tehnološki startap nije stekao status jednoroga. U okruženju, status jednoroga stekle su kompanije iz Bugarske (Payhawk), Hrvatske (Infobip) i Rumunije (UiPath).

Piše: prof. dr Goran Dašić